ترکیە؛ کار کودکان، در ۵ ماه اول ٢٠٢۴، جان ٢۴ کودک را گرفت

در ١١ سال گذشته حدود ٧٠٠ کودک که به دلیل شرایط سخت زندگی مجبور به کار شده بودند، در حین کار جان خود را از دست دادند.

مرکز خبر – امروز شنبه ١۵ ژوئن، گزارش سازمان جامعه مدنی ترکیه که از طریق اطلاعات منبع باز و از خانواده‌های کودکان کشته شده در حین کار اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده بودند، منتشر شد. این گزارش حاکی از آن است که در ١١ سال گذشته، دستکم ۶٩۵ کودک کار در حین کار جان خود را از دست داده‌اند.

گفتنی است که گزارش اخیر نشان می‌دهد که طی ۱۱ سال گذشته حدود ۷۰۰ کودک کار، از جمله حدود ۲۴ کودک در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۴، در ترکیه جان خود را از دست داده‌اند.

ازگی کومان؛ کارشناس رشد کودک در مرکز غیردولتی حقوق کودک در ترکیه، گفت: «ترکیه مدت‌ها پیش مبارزه با کار کودکان را کنار گذاشته است. شیوه‌های بسیاری وجود دارد که  کار کودکان را مشروعیت می‌بخشد که مراکز آموزش حرفه‌ای در خط مقدم این شیوه‌ها هستند».

همچنین گزارش سازمان نظارت بر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، شامل تمرکز بر کودکان مهاجر است و نشان می‌دهد که از سال ٢٠١٣، دستکم ٨٠ کودک مهاجر در حین کار جان خود را از دست داده‌اند؛ از جمله ٧١ کودک سوری، ۶ کودک از افغانستان و همچنین ١ کودک از عراق، ١ کودک از ایران و ١ کودک از ترکمنستان.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل: ترکیه میزبان حدود ٣.٣ میلیون پناهنده از جمله ٣.٢ میلیون سوری است.