تغییر محکومیت مژگان کاوسی به رای باز منوط به تودیع وثیقه

محکومیت حبس مژگان کاوسی؛ نویسندە، مدرس زبان کوردی و زندانی سابق سیاسی، به رأی باز منوط با تودیع وثیقه تغییر پیدا کرد.

مرکز خبر- محکومیت حبس مژگان کاوسی، نویسندە، مدرس زبان کوردی و زندانی سابق سیاسی و اهل کلاردشت مازندران کە در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» بازداشت و به ۳۹ ماه زندان محکوم شدە بود؛ به رأی باز منوط با تودیع وثیقه تغییر پیدا کرد.

گفتنی است که مژگان کاوسی، از امروز شنبه ٢۶ خرداد ١۴٠٣، به صورت رای باز دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری می‌کند، این درخواست را وکلای وی علیرغم خواست خودش به جهت حفظ سلامت مژگان کاوسی مطرح کرده‌اند.

گفتنی است که اتهام «افساد فی الارض» از جملە اتهاماتی است کە پیشتر مژگان کاوسی از آن تبرئه شدە بود.

مژگان کاوسی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه، «توهین به خامنەای» بە ۱۸ ماه و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۳۹ ماه حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۳ سال و سه ماه حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص این شهروند قابل اجرا است.

شایان ذکر است که مژگان کاوسی روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری با حضور عثمان مزین و مازیار طاطایی، وکلای مدافع وی محاکمه شده بود.

مژگان کاوسی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در نوشهر بازداشت و با پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۵ آبان ماه همان سال به زندان تنکابن منتقل شد. وی چندی بعد به زندان قائمشهر انتقال یافت و سپس در تاریخ  ۱۳ دی ماه همان سال، با تودیع وثیقه از زندان قائم شهر آزاد شد.

وی پیشتر نیز بە دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. وی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و به تحمل حبس محکوم و در دی ماه سال ۱۴۰۱ پس از تحمل ۲۰ ماه حبس از زندان کچوئی کرج آزاد شد.