تداوم پلمب واحدهای صنفی به بهانه‌ «عدم رعایت حجاب اجباری»

پنج واحد صنفی در استان سمنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مشتریان، توسط مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این استان پلمب شد.

مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ۴ مهرماه، اکبر قاسمی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سمنان از پلمب پنج واحد صنفی در این استان به بهانه‌ی آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» خبر داد و گفت که «با توجه به تذکرات متعدد پلیس به مسئولان واحدهای صنفی در خصوص رعایت عفاف و حجاب از سوی مشتریان و بی تفاوتی مسئولان مربوطه، بزرگ‌ترین کافه تریای استان و چهار واحد صنفی دیگر پلمب شدند و برای متصدیان این مراکز کسب، پرونده‌ی قضایی تشکیل شده است.»

 پس از آغاز خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» در ایران و پیوستن خلق‌ها و بە ویژە زنان به این خیزش انقلابی، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرد خواست معترضین را بە آزادی پوشش تقلیل دهد اما پس از سرکوب گستردەی اعتراضات، زنان همچنان برخواست‌های خود کە تغییر سیستم و دستیابی بە آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است پافشاری کردند و مخالفت با قوانین اجباری حاکمیت و نافرمانی مدنی از جملە راهکارهایی است کە زنان در پیش گرفتەاند.