تداوم اعتراض خیابانی دانشجویان برای زن زندگی آزادی

همزمان با اعتصاب عمومی در روژهلات کوردستان و ایران، دانشجویان سراسر دانشگاەها نیز اعتراضات خیابانی خود را از سر گرفتند.

مرکز خبر- امروز ٩ شنبە مهر ١۴٠١ و در پانزدهمین روز از اعتراضات سراسری، دانشجویان سراسر دانشگاەها بار دیگر بر علیە اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبگرانەی حکومت جمهوری اسلامی بە خیابان‌ها آمدە و با تجـمعات اعتراضی گستردە بە نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

بر اساس تصاویر منتشر شدە دانشجویان دانشگاە تربیت مدرس و علوم پزشکی  شیراز، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، دانشگاە فردوسی، دانشگاە علم و صنعت اصفهان، دانشگاە فردوسی مشهد، دانشگاە آزاد کرج، دانشگاه خوارزمی کرج، دانشگاە علم و هنر یزد، دانشگاە باهنر کرمان، دانشگاە هنر و معماری پارس، دانشگاە داروسازی مشهد، دانشگاە شریف تهران، دانشگاە زنجان، دانشگاە رازی کرماشان، دانشگاە گیلان، دانشگاە تبریز و دیگر دانشگاەها در سراست کوردستان و ایران اعتراضات خود را آغاز کردند.

گفتنی‌ست شماری از دانشجویان با برافراشتن روسری‌‌های خود در هوا و سردادن شعار«ژن ژیان آزادی، بی شرف بی‌شرف، مرگ بر خامنەای، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نترسید نترسید ما همە با هم هستیم، شهر شدە غرق خون، دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد » بە خیابان‌‌ها آمدە و سرکوب وحشیانەی معترضین توسط نیروهای نظامی را محکوم کردند.

گزارش‌‌ها حاکی از آن است دانشجویان در برخی از شهرها از جملە گیلان، رشت مورد تیراندازی نیروهای امنیتی و سپاە قرار گرفتە و تمامی بانک‌ها و مغازەها  نیز بستە شدەاند.