سومین جشنوارە عکاسان کوردستان، این بار در سنە

جشنوارە عکاسان برای سومین بار در کوردستان و اولین بار در روژهلات بە اجرا درآمد، این نمایشگاە در سنە و در گالری هنر واقع در پیادەراە فردوسی در معرض دید عموم قرار گرفت.

سنە- جشنوارە عکاسان کوردستان در سنە برگزار شد، این جشنوارە برای سومین بار در کوردستان و برای اولین بار در روژهلات بە اجرا درآمد، این نمایشگاە در سنە از تاریخ ٢٧ شهریور تا ٣ مهر در گالری هنر واقع در پیادەرو فردوسی در معرض دید عموم قرار گرفت.

مُهَنا منوچهری از عکاسان حاضر در نمایشگاه  به خبرگزاری ما می‌گوید: اهل سنه هستم و دوسال است به صورت حرفه‌ای مشغول به عکاسی می‌باشم، عکاسی مستند و طبیعت انجام می‌دهم و سوژه‌هایم اغلب زنان هستند.

مهنا منوچهری افزود این نمایشگاه برای سومین بار در کوردستان و برای اولین بار در سنە بە اجرا در آمده است و آثار نمایشگاه به جز روژهلات(کوردستان ایران) شامل آثاری از باشور (کوردستان عراق)، باکور(کوردستان ترکیه) و روژئاوا(کوردستان سوریه) است.

 

 

وی افزود: این نمایشگاه با کمک خانه عکاسان شهر سنه برگزار شده و از ٢٧ شهریور تا ٣ مهر دایر بودە است، اگرچە بنابە دلایلی اطلاع رسانی زیادی نشد با این حال استقبال مردم خوب بود.

اگرچه بسیاری از عکس‌ها به دلیل ممیزی شدن و رد نشدن از فیلتر ارشاد اسلامی حذف شده بود و به نمایشگاه راه نیافت اما آثار نمایشگاه به چهار بخش طبیعت، زنان، فرهنگ و کودکان خیابانی تقسیم می‌شد و در آن فرهنگ بخش‌های مختلف کوردستان شامل عکس‌هایی از نوروز کوردها، هه‌لپەرکی(رقص کوردی) و... و صنایع دستی، لباس و پوشش زنان و کودکان کار دیده می‌شد.