سودان... بیش از ١٣ میلیون کودک به شدت به کمک نیاز دارند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در مورد ادامه درگیری‌ها در سودان به دلیل پیامدهای «ویرانگر و طولانی مدت» آن برای کودکان به دلیل جابجایی و فقدان خدمات اولیه در غیاب واکنش فوری بشردوستانه هشدار داد.

مرکز خبر- پس از ٧ هفتە، دو طرف درگیری در سودان با تمدید آتش بس موافقت کردند، اما با توجه به اظهارات یونیسف مبنی بر اینکه ١٣ میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، نبردها همچنان ادامه دارد.

رسانەها گزارش دادند که در پی امضای تمدید آتش بس به مدت پنج روز دیگر، امروز سەشنبه ٣٠ مە، درگیری‌های خشونت آمیزی بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع در چند منطقه رخ داد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که میلیون‌ها کودک سودانی نیازمند حمایت بشردوستانه هستند. همچنین درگیری‌های جاری منجر به قطع خدمات اولیه و تعلیق بسیاری از مراکز بهداشتی از کار یا قرار گرفتن آنها در معرض آسیب یا تخریب می‌شود.

کمیته مقدماتی انجمن پزشکی اعلام کرد که ۶٩ درصد از بیمارستان‌ها در مناطق مجاور درگیری‌ها به دلیل قرار گرفتن در معرض بمباران، اخراج اجباری و تدارکات ضعیف، کار خود را متوقف کردند.

وی اظهار داشت که بیش از یک میلیون نفر در سودان خانەهای خود را ترک کرده و در داخل کشور آواره شدەاند، همچنین ٣١٠ هزار نفر که تاکنون به کشورهای همسایه رفتەاند که نیمی از آنها کودک هستند.

این سازمان نسبت به عواقب "ویرانگر و دراز مدت" برای کودکان به دلیل جابجایی و فقدان خدمات اولیه در غیاب واکنش فوری و گسترده بشردوستانه هشدار داد.

غیرنظامیان در سودان از شرایط سخت زندگی رنج می‌برند، زیرا مناطق مسکونی در خارطوم و سایر بخش‌های این کشور به میدان‌هایی برای نبردهای نظامی تبدیل شده‌اند و برق و آب برای ساعات طولانی قطع شده و فعالیت بسیاری از بیمارستان‌ها متوقف شدە است.

غارت و یورش به منازل که طی روزهای گذشته شدت گرفت، متوقف نشدە است. فعالان در شبکەهای اجتماعی گزارش دادند که نیروهای نظامی به منازل محلەهای قدیمی «ام درمان» یورش بردند و پس از درخواست اوراق خانثها از مالکان برای واگذاری مالکیت، دستور ترک خانه‌ها را دادند.

در شرایطی که برخی از مناطق دارفور بدون برق، اینترنت و تلفن از جهان کاملاً منزوی شده است و فعالان سودانی می‌گویند از بدترین حالت هراس دارند کشورهایی مانند سودان جنوبی، چاد و اتیوپی بیم آن دارند که جنگ به آنها سرایت کند.

این درگیری که به گفتەی سازمان "الکید" جان بیش از ١٨٠٠ نفر را گرفته و به گفتەی سازمان ملل بیش از یک میلیون و نیم آواره و پناهنده، همچنان قربانی می‌گیرد و خانوادەهای بیشتری را مجبور به ترک خانەهای خود می‌کند.