شعله‌ور شدن انقلاب «ژن ژیان ئازادی»

اعتراضات سراسری خلق‌های ایران در برخی از شهرها مجددا شعله‌ور شده است و در شهرهای روژهلات کوردستان جو امنیتی شدید همچنان وجود دارد.

 

مرکز خبر- در حالی که در بسیاری از شهرها از جمله شهرهای روژهلات کوردستان جو امنیتی شدید همچنان وجود دارد، اما در برخی از شهرهای ایران اعتراضات مردم و خلق‌های ایران شعله‌ور شده است.

در مشهد، مردم معترض با روشن کردن آتش، ایجاد راهبندان و بوق‌های ممتد در سالگرد انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، مجددا اعتراضات خود را آغاز کردند.

همچنین در قلعه حسن‌خان واقع در تهران، همدان، رشت، اراک و... نیز معترضان با ایجاد راهبندان و شعارهای اعتراضی از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای»، مجددا به خیابان‌ها آمدند و خشم خود از دولت ایران را فریاد زدند.

در برخی از محلات تهران نیز از جمله شهر زیبا، چیتگر و... مردم با سر دادن شعارهای شبانه در سالگرد انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شعار دادند.

این در حالی است که همزمان با سالگرد انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، جو امنیتی شدید در شهرهای روژهلات کوردستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

همچنین در این شهرها ایست بازرسی‌هایی در ورودی‌ها و نیز در داخل شهرها گذاشته شده است.

دولت ایران با ایجاد این شرایط درصدد است تا وحشت شدیدی در این شهرها ایجاد کند و مانع از اعتراضات مردم و به ویژه خلق کورد شود.