روایت فاطمه خوشرو از برهنه کردن اجباری زنان در زندان

فاطمه خوشرو، با روایتی از برهنه شدن خودش توسط ماموران زندان اوین، این اقدام را «تجاوز به بدن زندانی» دانست.

مرکز خبر- در پی افشاگری برخی از زنان بازداشت شده در خصوص اجبار به برهنگی در مدت بازداشت و زندان، فاطمه خوشرو کە در آبان ماە سال ٩٨ بازداشت شدە بود، در توییتر از برهنه شدن اجباری خودش توسط ماموران در بازداشتگاه دو الف اوین نوشت و این جنایت را «تجاوز به بدن زندانی» دانست.

وی نوشته است: در بازداشتگاه دو الف اوین وارد سلول شدم و مامور مراقب زن بهم گفت لباس‌هامو بهشون تحویل بدم حتی لباس زیرم رو باید دربیارم و باید بصورت پاباز بشین پاشو کنم. ازش پرسیدم چرا باید اینکارو انجام بدم؟ پاسخ داد این قانونه که وسیله ای رو جاساز نیاورده باشی و دوربین توی سلول بود. گفتم مگه من نامحرم نیستم چطور شما منو تماشا می‌کنید پاسخ داد وقتی میای اینجا ما محرم می‌شیم !و حق پرسش نداری! قبل از منتقل کردنم به بازداشتگاه دو الف در زندان زنان هم در اتاق افسرنگهبان و جلوی زندانبان و دوربین  داخل اتاق باید توسط زندانی زنی که ریس بند نسوان تعیین کرده بود، معاینه واژینال می‌شدیم یا برهنه می‌شدیم و بشین پاشو می‌کردیم این حرکت یک تجاوز به بدن زندانی و اسیر دست اونها هست که خصوصی‌ترین ناحیه بدنت دیده و لمس بشه.

پیش‌تر نیز چندین زندانی از جمله مژگان کشاورز و زینب زمان، روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از اجبار به برهنگی در دوران بازداشت و زندان خود بیان کردند.