«رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است»

در آستانە انتخابات ایران، دانشجویان سراسر دانشگاەها با انتشار بیانیە و فراخوانی نوشتند: ما حرفمان را در خیابان زده‌ایم و محکم گفته‌ایم که با پیشبرد و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.

مرکز خبر- در آستانە انتخابات نمایندگان مجلس و تبلیغات مستمر جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم بە پای صندوق‌های رأی، دانشجویان دانشگاەهای سراسر ایران و روژهلات کوردستان بیانیە و فراخوانی را منتشر کردند.

 

متن بیانیە بە شرح زیر است:

 رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» است؛ مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرامی‌خوانیم!

مضحکه انتخابات مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در حالی فرا می‌رسد که ما مبارزین انقلاب «زن زندگی آزادی» در دل جامعه از یک سو و مزدوران، مسئولین مفت‌خور و جنایتکار و سرکوب‌گران بسیجی و سپاهی و امنیتی و ... از سوی دیگر، برابر هم صف‌آرایی کرده‌ایم.

در این مصاف، جمهوری اسلامی در حال کشمکش و درگیری هر روزه برای بقای خودش است و ما هم در تلاشیم تا نابودی این حکومت کثیف که شرایط ضدانسانی موجود را برای میلیون‌ها نفر از ما ایجاد کرده، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.

در یک سمت این میدان مبارزه؛ ما مردمی قرار داریم که برای رسیدن به آزادی، مدرنیسم، رفاه همگانی، برابری، عدالت اجتماعی، انسانیت و سکولاریسم در تلاش هستیم؛ یک روز حجاب از سر برمی‌داریم، روز دیگر برای نجات جان عزیزان‌مان تا پای چوبه دار مبارزه می‌کنیم و صبح را با تنفر از اذان صبح آغاز می‌کنیم، یک روز تولد سربە‌داران‌مان را گرامی می‌داریم، روز دیگر برای حق و حقوق‌مان در کف خیابان‌ها فریاد می‌زنیم و تا پای بازداشت و زندان بر مسیرمان محکم می‌ایستیم و راه خیابان را فریاد می‌زنیم، علیه فقر و معضلات بی‌مانند معیشتی که بسیاری از ما را به این وضع فلاکت‌بار گرفتار کرده که این روزها شنیدن خبر کلیه‌فروشی و تن‌فروشی، دیگر حتی عجیب به نظر نمی‌رسد.

در مقابل این موج عظیم «نه» گفتن به وضع موجود، جمهوری اسلامی قرار گرفته که در تلاش است خودش را، قوانین و فرهنگ غم و عزایش را، حجاب و اجبارش را، استثمار و سرکوب، قتل‌های ناموسی و اعدام و ترور و شلاق و تجاوز و شکنجه‌اش را به ما تحمیل کند.

ما حرفمان را در خیابان زده‌ایم و محکم گفته‌ایم که با پیشبرد و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.

تنها پاسخی که ما به جمهوری اسلامی و انتخاباتش داریم؛ فراخوان به تمام مردم ذله شده از این شرایط، به همراهان، مبارزان، معترضین و اعضا و هواداران تشکل‌ها و نهادها و جمع‌هایمان برای مقابله علیه انتخابات جمهوری اسلامی و ارائه تصویری مبارزه‌جویانه و ابراز خشم علیه این حکومت سرکوبگر و هر نمایش سیاسی‌اش است.

چه انتخابات جمهوری اسلامی و چه هر انتخابات دیگری که بخواهد ما مردم را از تعیین سرنوشت‌مان در خیابان به پای صندوق‌های رأی حکومت جنایتکار اسلامی ببرد تا به ما قدرت انتخاب از بین جنایتکاران را بدهد؛ اعم از رفراندوم، رژیم‌ چنج و هرگونه تعویض قدرت از بالای سر مردم، از نظر ما مردود است و به شدت علیه آن سازماندهی و مبارزه خواهیم کرد.

ما دانشجویان همانطور که قبلا هم در دانشگاه هنر اعلام کرده‌ایم بین خودمان و شما جنایتکاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه!

امضاءکنندگان این بیانیە؛

تشکل دانشجویان پیشرو،  نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور، آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزادی‌خواهان بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان،  نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا و شمار از دانشجویان دانشگاه اصفهان،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه آزاد شهرقدس،  دانشگاه فنی مهاجر اصفهان،  دانشگاه شیراز،  دانشگاه فنی یزان‌پناه کردستان، دانشگاه فنی دخترانه سنە، دانشگاه کوردستان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.