راهپیمایی و گردهمایی در حمایت از انقلاب «ژن، ژیان، ئازادی» در چندین شهر اروپا

به ابتکار احزاب کورد و چپ، راهپیمایی و گردهمایی بزرگی در شهر کلن آلمان و چند شهر دیگر اروپا تحت عنوان «همکاری مشترک نیروهای چپ، دمکراتیک و آزادیخواه در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی» برگزار شد.

مرکز خبر- امروز شنبه ٨ بهمن‌ماه ١۴٠١، گردهمایی بزرگی در شهر کلن آلمان و چند شهر دیگر اروپا تحت عنوان «همکاری مشترک نیروهای چپ، دمکراتیک و آزادیخواه در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی» برگزار شد. همچنین تظاهرات دیگری نیز تحت عنوان «کلکتیو زن، زندگی، آزادی» در شهرهای لندن، استکهلم، اسلو، گوتنبرگ، هلسینکی و … برای حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی برگزار شد.

برای حراست از ارزش‌های انقلاب «ژن، ژیان، ئازادی» و بعد از حاشیه‌سازی گروه‌های مرکزگرا که با نفی اساس این انقلاب در مدت اخیر به دنبال مصادره انقلاب برای اهداف خود بودند با ابتکار احزاب و گروه‌های کوردی و چپ، دموکراتیک و آزادیخواه تجمع بزرگی در شهر کلن آلمان و تجمعات دیگری همزمان در شهرهای لندن، استکهلم، اسلو، گوتنبرگ، هلسینکی و … برای حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی برگزار شد.