پرونده زینب زمان مختومه شد

طبق گفتەهای ابوذر مان، وکیل و برادر زینب زمان، موکلش توسط داداگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهامات انتسابی تبرئه و پرونده وی مختومه شد.

مرکز خبر- ابوذر زمان برادر و وکیل زینب زمان در شبکە اجتماعی اکس (توییتر سابق) خود اعلام کرد: با رأی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قبول ایرادات وارد بر پرونده، دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه زینب زمان به طور کامل نقض، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شد.

زینب زمان، شهروند ساکن تهران روز شنبه نوزدهم فروردین ماه سال جاری، پس از حضور در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

وی در ماە گذشتە توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد..

شایان ذکر است طی چند روز اخیر زینب زمان، فمینیست و فعال مدنی که با قید وثیقه آزاد شدە بود  از تهدید خانوادگی توسط «نیروهای حکومتی» و در راستای انتشار استوری حمایتی از هانیه توسلی، خبر داد.

او در صفحه‌ی شخصی خودش در استوری اینستاگرامی نوشته بود که پس از اطلاع رسانی درباره بازداشت هانیه توسلی با او تماس گرفته و تهدید شده که در صورت حذف نکردن این خبر، خانواده او را بازداشت خواهند کرد.