مصدومیت ۱۶ دانش‌آموز نورآباد در پی واژگونی مینی‌بوس

براساس خبرهای منتشر شدە، یک مینی بوس حامل ۲۰ نفر دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه، واژگون و دستکم ۱۶ تن مصودم شدەاند.

مرکز خبر- براساس گزارش‌های منتشر شدە،  امروز پنج‌شنبە ٩ آذر، یک مینی‌بوس حامل  ۲۰ نفر دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه در مسیر بازگشت از دبیرستان دکتر محمود حسابی شهر نورآباد به "چواری" بخش شمالی خاوه دلفان از جاده منحرف و واژگون شد.

طبق گفتەهای  اصغر قهرمانی فرماندە دلفان،  در اثر این حادثه ۱۶ نفر از دانش‌آموزان مصدوم  و برای درمان به بیمارستان ابن سینا نورآباد اعزام شدند،

طبق گفتەهای فرماندە دلفان، راننده مینی‌بوس نیز در این حادثه مصدوم و  در بیمارستان بستری است، همچنین سه نفر ازمصدومان این حادثه دچار شکستگی دست و پا شده و  دیگر دانش‌آموزان  نیز  نیز دچار جراحت‌های جزیی شده‌اند.

تا این لحظە از علت حادثە خبر دقیقی در دست نیست.