مرگ هایده در هاله‌ای از ابهام

قتل دختری کە جسد وی روز شنبه در قبرستان هرمز‌آباد ربط در سکوت و به طور مخفیانه دفن شده است همچنان در ابهام است.

سردشت- هایده ۱۶سال داشته است و دو خواهر کوچکتر از خودش به نام شیفا و شایلین دارد و هایده از حق تحصیل محروم بوده است و در دوران ابتدایی ترک تحصیل کرده است.

به نقل از یکی از نزدیکانش که به دلیل شرایط امنیتی نخواست نامش فاش شود می‌گوید:چند روز پیش یک مرد بانه‌ای با ماشین به داخل سد سردشت می‌افتد وبعد که غواص به زیر آب می‌رود جسدی را پیدا می‌کند و آن را بیرون می‌آورد. جسد فقط استخوان بوده  و موهای جلوی سرش رفته است و موهای پشت سرش قهوه‌ای بوده است. از طرف دادگاه نامه به خویشاوندان او می دهند تا از پدرش دی ان ای بگیرند و آن را به پزشکی قانونی ارومیه ببرند. در پزشکی قانونی جسد داخل گونی بوده است و آن را باز نکردە و  گفتەاند کە جسد را به صورت ناشناس دفن کنند. ولی دی ان ای پدرش برداشته نشده است تاهویت این زن مشخص شود.

این منبع می‌گوید: پدر هایدە  به قتل اعتراف کرده  ولی جسدی که دفن کردیم مشخص نبود هایده بوده است یانه؟

در ادامه می افزاید:مادر هایده صبح به دیدن همسرش به زندان سردشت رفته  و همسرش به قتل اعتراف کرده است ولی مدرکی وجود ندارد که جسد هایده است و جسد به صورت شبانه دفن شده است.

همچنین یکی از همسایه‌های آنها با نام مستعار م.و  می‌گوید:هایده زیاد بیرون می‌رفت دیر برمی‌گشت مردم نزدیکان هایده را تحریک می‌کردند تااو را بکشند.

خبرها حاکی از مشکوک بودن این جسد است و مشخص نیست که جسدی که شبانه دفن شده است هایده باشد یامعترضی است که حکومت آن را کشته است؟طبق صحبت‌های مردم جسدهای ناشناس زیادی زیر آب هستند وحکومت پرده از آنها بر نمی‌دارد.