محکومیت زهرا مهرابی به ۵ سال زندان

زهرا مهرابی دانشجوی سال دوم رشته‌ی روانشناسی دانشگاه تهران که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مرکز خبر- زهرا مهرابی دانشجوی سال دوم رشته‌ی روانشناسی دانشگاه تهران که در جریان اعتراضات سراسری روز چهارشنبه ۴ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط شعبه‌ی ٢٩ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

زهرا مهرابی روز چهارشنبه ۴ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگان‌های امنیتی و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در نهایت پس از ۴۵ روز بازداشت روز شنبه ١٩ آذرماه با قرار وثیقه‌ی ١ میلیارد و هشتصد میلیونی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

از اتهامات مطرح شده علیه این دانشجوی دانشگاه تهران اطلاعی در دست نیست.