محکومیت معصومه سلیمانی بە یک سال حبس و جریمە نقدی

معصومه سلیمانی، مربی و داور بین‌المللی ایران به دلیل انتشار تصویری از خود در کنار مزار نیکا شاکرمی، به یک سال حبس و جریمە نقدی محکوم شد.

مرکز خبر – براساس گزارش‌های منتشر شدە، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر، مربی و داور بین‌المللی ایران به دلیل انتشار تصویری از خود در کنار مزار نیکا شاکرمی به «تحمل یک سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی» محکوم شد.

 بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، دادسرای خرم‌آباد اتهام معصومە سلیمانی را «تحریک به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز در بستر فضای مجازی» عنوان کرده است.

شایان ذکر است کە معصومە سلیمانی آذر ماه سال ۱۳۹۸ بە دلیل مشارکت در اعترضات بازداشت و در همان سال تحت فشار ناچار بە استعفا شدە بود.  

نیکا شاکرمی یکی از معترضان نوجوان شرکت‌کننده در خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی بود که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی بە قتل رسید.