مدیر مجموعه حافظیه شیراز آزاد شد

مدیر مجموعه حافظیه شیراز که به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب اجباری گردشگران بازداشت شده بود، آزاد شد.

مرکز خبر- امروز چهارشنبه ١٠ خرداد ماه، زهره ادهمی، مدیر مجموعه حافظیه شیراز که به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب اجباری توسط گردشگران در مجموعه‌ی حافظیه، بازداشت شده بود، آزاد شد.

براساس گزارش منتشر شده، وی روز دوشنبه هفته‌ی جاری به بهانه‌هایی مثل «تخلفات متعدد پوششی در مجموعه حافظیه شیراز» و «عدم توجه به نکات آموزشی ارائه شده» بازداشت شده بود.

همچنین در پی عدم پایبندی حجاب اجباری توسط گردشگران در مجموعه حافظیه شیراز، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس از ورود به محل کار خود منع شد.

جمهوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن مدیران و مسئولان در تمامی تفریحگاه‌ها و مکان‌های عمومی، سعی دارد قانون حجاب اجباری را بیش از پیش بر مردم تحمیل کند.