جمعەی اعتراضی بلوچستان؛ وکالت ما مدرن است نە فرد محور

در جمعەای دیگر از انقلاب «ژینایی» خلق بلوچستان با حضوری گستردە در خیابان‌‌ها بر سرنگونی حکومت ایران تأکید کردند.

مرکز خبر- امروز جمعە ٧ بهمن ١۴٠١، خلق بلوچستان پس از برگزاری نماز جمعە اعتراضات خود را آغاز کردند.

علی‌رغم جو امنیتی شدید در سیستان و بلوچستان، سنگربندی نیروهای امنیتی و سپاهی برای جلوگیری از اعتراضات و تهدید فعالان و امامان جمعەی بلوچستان، شهروندان در شهرهای دزاپ، راسک، زاهدان، خاش و دیگر شهرها بعد از ادای نماز جمعە، با در دست داستن بنرهایی با مضامین «وکالت ما مدرن است نە فردمحور»،«نە سلطنت نە رهبری دمکراسی برابری»، «وکیل ما حزب بلوچستان راجی تپاکی» و سردادن شعار«مرگ بر خامنەای»، «سفرەی ما خالیە خامنەای جانیە»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر بسیجی» قیام خود علیە حکومت را تداوم بخشیدند.

طبق گزارش‌های منتشر شدە در زاهدان و دزاپ نیروهای امنیتی بە سوی آزادیخوهان بلوچ تیراندازی کردە و تاکنون چندین نفر زخمی شدەاند.

همچنین گزارش‌‌ها حاکی از آن است شماری از آزادیخواهان بلوچ حین بازگشت از مسجد مکی بە منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.