پیام جنبش آزادی زنان ایزدی به زنان افغانستان

جنبش آزادی زنان ایزدی با ارسال پیامی به زنان افغانستان تأکید کرد که راه‌حل و آزادی در برابر هر گونه خشونت مبارزه و مقاومت است.

شنگال- در آستانه‌ی روز جهانی زن که مصادف با ٨ مارس هر سال است، جنبش آزادی زنان ایزدی (TAJÊ) پیامی را به زنان افغانستان ارسال کرد که علیه هرگونه خشونتی که توسط طالبان اعمال می‌شود مبارزه کنند.

در متن پیام جنبش آزادی زنان ایزدی خطاب به زنان افغانستان آمده است: «روز جهانی زن را به زنان مبارز، مقاوم و انقلابی که هنوز علیه ظلم طالبان مبارزه می‌کنند، تبریک می‌گوییم. در برابر ذهنیت مردسالارانه، روح کلارا زتکین نماد ٨ مارس، روزا لوکزامبورگ، نماد وحدت مردم، خواهران میرابال، نماد ضد خشونت، بریوان جزیره مبارز ایزدی نماد شورش و سکینه جانسز نماد مقاومت و مبارزه و ژینا امینی نماد آزادی و همچنین مینا کیشور کمال نیز پیشگام در عرصه‌ی حقوق زنان است.»

این جنبش در پیام خود نوشت: «آزادی زنان، آزادی جامعه است و به همین دلیل، نظام سرمایه‌داری با ابزارهای مختلف سعی در شکستن اراده و قدرت زنان دارد، البته در مقابل ظلم، بردگی، و خشونت اعمال شده بر زنان تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن مبارزه و مقاومت است. سرچشمه و منبع قدرت زنان ما در مبارزه است، تاریخ اسارت زنان هنوز نوشته نشده است و تاریخ آزادی زنان در انتظار نوشته شدن است. امروز از شنگال تا روژآوای کوردستان و از افغانستان تا روژهلات و باکور کوردستان، آتش آزادی در جهان بیشتر می‌شود و همه‌ اینها را با پرداخت بهای سنگین به دست می‌آوریم.»  

جنبش آزادی زنان ایزدی در پیام خود خاطرنشان کرد: «ما هرگز ظلم و ستم طالبان بر جامعه‌ی افغانستان به ویژه زنان را نخواهیم پذیرفت. مبارزه‌ی زنان افغان علیه طالبان بسیار مهم است. ما همیشه از آن‌ها حمایت می‌کنیم و امیدواریم که به مبارزه برای رسیدن به یک زندگی شایسته و زندگی دموکراتیکادامه دهند. ما می‌گوییم یا آزادی یا آزادی.»