بایکوت جشنواره حکومتی فیلم فجر توسط بازیگران فیلم «چرا گریه نمیکنی؟»

بازیگر فیلم «چرا گریه نمیکنی؟» با انتشار بیانیەای اعلام کردند که بازیگران این فیلم در جشنواره‌ی حکومتی فجر شرکت نخواهند کرد و از از دیدن نام خود در آن ننگ دارند.

مرکز خبر- روز جمعە ٧ بهمن‌ماه، گروهی از بازیگران فیلم «چرا گریه نمیکنی؟» در بیانیەای مشترک اعلام کردند کە جشنوارەی حکومتی فیلم فجر را تحریم کردە و ارائەی فیلم آنها در این جشنوارە انتخاب خود آنها نبودە است. باران کوثری و مانی حقیقی، بازیگران سینما و تئاتر ایران با انتشار پستی در اینستاگرام خود اعلام کردند که آنها و دیگر  بازیگران فیلم «چرا گریه نمیکنی؟» از جمله هانیه توسلی، فرشته حسینی، نهال دشتی، امیرحسین فتحی و علی مصفا در جشنواره‌ی حکومتی فجر شرکت نخواهند کرد.

در این بیانیە آمدە است: «اگر در چند سال اخیر از حضور در جشنواره‌ی فجر پرهیز می‌کرده‌ایم، امسال از دیدن نام خود در آن ننگ داریم و اگر در ارائه‌ی فیلم به جشنواره اختیاری داشتیم، مانع حضور آن می‌شدیم.»

این بازیگران همچنین با اشاره به درماندگی جشنواره‌ی فجر در پذیرش فیلم‌های سینمایی نوشتەاند: « فیلم «چرا گریه نمیکنی؟» مطابق قانون جشنواره به واسطه‌ی حضور در چند فستیوال خارجی قاعدتاً نمی‌توانست در جشنواره‌ی فجر شرکت کند و انتخاب خلاف قانونش توسط اربابان فجر تنها برای سوءاستفاده‌ای فرصت‌طلبانه از نام بازیگرانی است که پیش از این با صراحت مخالفت خود را با حضور در این جشنواره اعلام کرده بودند.»