«با نه گفتن به صندوق رای نمایشی سیستم استبدادی در خانه می‌مانیم»

جمعی از فعالین حقوق زنان شهر سنە اعلام کردند که «جمهوری اسلامی یک ساختار معیوب بوده و انتخاباتی که به انتصابات غیر مستقیم تقلیل یافته» را به رسمیت نمی‌شناسند.

مرکز خبر- فعالین حقوق زنان شهر سنە امروز ٨ اسفند ماه ۱۴۰۲، در آستانه انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر و انتخابات پیش‌رو را تحریم کرده‌اند.

این فعالین حقوق زنان با اشاره به تحریم انتخابات پیش‌رو، از همه مردم ایران درخواست نمودند تا در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با نه گفتن به صندوق رای نمایشی در خانه بمانند و از شرکت در انتخابات خودداری کنند.

 

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

مردم مبارز ایران!

جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) در سال ۱۴۰۱ صحنه‌ی سیاسی ایران را دگرگون کرد و اکثریت مردم از حاکمیت عبور کردند.

حال در اولین انتخابات بعد از خیزش ژینا، شاهد ورود مزدورانی با نام کاندیدا و افرادی که جاهلانه به تبلیغ و گرم کردن انتخابات می‌پردازند هستیم.

ما (فعالین حقوق زنان سنە) اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی یک ساختار معیوب بوده و انتخاباتی که به انتصابات غیر مستقیم تقلیل یافته را به رسمیت نمی‌شناسیم.

در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با نه گفتن به صندوق رای نمایشی سیستم استبدادی در خانه می‌مانیم، تا فریاد زنیم:

نه به اعدام

نه به زندانی کردن افراد به خاطر بینش سیاسی مخالف با رژیم

نه به شلیک گلولهٔ ساچمه‌ای به چشم معترضان

نه به حاکمیت ایدئولوژیک

نه به نقض حقوق بشر

نه به تبعیض جنسیتی

نه به اخراج معلمان و استادان دانشگاه

نه به سرکوب دانشجویان

نه به سرکوب کارگران

نه به رژیم جمهوری اسلامی

در خانه می‌مانیم تا نشان دهیم جنبش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی)، زنده و پویاست.