اعتصاب عمومی و تعطیلی کامل شهر سنە

در دومین اعتصاب عمومی، بازاریان شهر سنه امروز شهر را کاملا تعطیل کردند.

سنە- امروز شنبه ٩ مهرماە ١۴٠١ به دنبال فرخوان اعتصاب عمومی از جانب احزاب و گروەهای سیاسی کورد، تمام بازاریان و کسبه مغازه‌های خود را بسته‌اند و تمام شهر در تعطیلی کامل به سر می‌برد.

پس از بمباران مقر احزاب کورد و محل سکونت خانوادەهای وابستە بە این احزاب در اقلیم کوردستان و جانباختن دستکم ١۵ تن از جملە یک زن باردار و مرگ دلخراش جنین نوزاد او پس از دو روز، احزاب و گروەهای سیاسی کورد طی فراخوانی از خلق کورد خواستند با اعتصاب عمومی، اعمال نفرت‌انگیز جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

شهر سنە از پیشگامان این اعتصاب است و تمام خیابان‌های اصلی، میادین شهر و شهرک‌های بزرگ شهر مانند بهاران به این اعتصاب پیوسته‌اند. این دومین اعتصاب عمومی بازاریان و کسبە طی روزهای گذشتە است کە با فرخوان احزاب و گروەهای سیاسی کورد انجام می‌شود.