اعتراض ایرانیان در ١۵٠ کشور جهان همزمان با اعتصاب عمومی در ایران

همزمان با اعتصاب عمومی در روژهلات کوردستان و ایران، ایرانیان در ١۵٠ کشور جهان برای حمایت از خلق‌‌ کورد و دیگر خلق‌‌های ایران اعتراضات خود را از سر گرفتند.

مرکز خبر- امروز شنبە ٩ مهر ١۴٠١، همزمان با قیام سراسری و اعتصاب عمومی در ایران، ایرانیان مقیم در ١۵٠ کشور جهان نیز حمایت خود را از تظاهرات‌‌ای اخیر اعلام کردند.

گزارش‌‌ها حاکی از آن است تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم خارج بە ابتکار انجمن خانوادەهای جانباختگان هواپیمای اوکراین قرار است ساعت ١۴ بە وقت محلی در بیش از ١۵٠ کشور جهان برگزار شود.

در حال حاضر نیز ایرانیان مقیم ولینگتون و اوکلند در نیوزیلند تجمعات اعتراضی برگزار کردە و با شعار «آزادی برای ایران» خواهان پایان دادن بە این حکومت مستبد و سرکوبگر شدند. همچنین ایرانیان مقیم سئول در کرەی جنوبی، بریزین استرالیا، فاماگوستا در قبرس شمالی، بلژیک، ژاپن، آدلاید، سیدنی، رم ایتالیا، پرث استرالیای شمالی نیز بە اعتراضات «آزادی برای ایران» پیوستە و حمایت خود را اعتراضات سراسری تا سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند.

همچنین در چند روز اخیر نیز کوردهای مقیم نروژ در حمایت از اعتراضات روژهلات کوردستان و ایران و محکوم کردن حملات موشکی سپاە پاسداران بە سکونتگاە خانوادەهای سیاسی در اقلیم کوردستان تجمعات گستردەای در مقابل سفارت ایران در نروژ برگزار کردە کە توسط پلیس این کشور بازداشت و بعد از چند ساعت آزاد شدند.