انتقال خدیجه مهدی پور بە مکانی نامعلوم

طبق خبرهای منتشر شدە، خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی امروز دوشنبە از زندان ایلام به مکان نامعلومی منتقل شد.

مرکز خبر- براساس خبرهای منتشر شدە امروز دوشنبە ٢٧ شهریورماە، خدیجە مهدی‌پور  بدون اطلاع قبلی از زندان خارج و تاکنون هیچ تماسی با خانوادە و نزدیکان خود نداشته است.

خدیجه مهدی پور در مهرماه سال ۱۴۰۰، بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به تحمل بیست ماه حبس محکوم شد، وی در اواخر بهمن سال گذشته، به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی سابق در جریان خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» و تنها ٢٢ روز پس از آزادی روز دوشنبه ۱۵اسفندماه ۱۴۰۱به دادسرای ایلام احضار  و تفهیم اتهام شد. وی پس از چندین بار احضار و برگزاری جلسه‌ی رسیدگی به پرونده، در نهایت توسط شعبه‌ی ١٠٣ کیفری دو دادسرای عمومی و انقلاب ایلام به اتهام «نشر اکاذیب» به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.