انتقال عاطفه رنگریز بە زندان شاهرود

طبق خبرهای منتشر شدە، عاطفه رنگریز نویسنده و فعال حقوق زنان، پس از چندین روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان شاهرود منتقل شد.

مرکز خبر- براساس خبرهای منتشر شدە، عاطفه رنگریز نویسنده و فعال حقوق زنان و از زندانیان سیاسی سابق کە یک‌شنبه ۱۹ شهریور ماه بازداشت شده بود پس از چند روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان، به زندان شاهرود منتقل شد.

گفتە شدە است این فعال حقوق زنان در تماس کوتاهی با خانواده از انتقالش به زندان شاهرود خبر داده است. از علت بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

گفتنی‌ست عاطفه رنگریزپیشتر نیز سابقەی بازداشت و زندان داشتە است، وی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی به همراه چند فعال دیگر بازداشت شد و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در ۴ آبان ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد، حکم او و حکم برخی از فعالان کارگری و بازداشت‌شدگان روز کارگر، خرداد سال ١٣٩٩ تحت عنوان «عفو» شکست.