اخراج پریسا وریانی مدیر هنرستان هنرهای زیبای سنە

در ادامە موج اخراج، تعلیق و صدور حکم‌های انضباطی علیە معلمان، استادان و دانشجویان، پریسا وریانی مدیر هنرستان هنرهای زیبای سنە نیز اخراج شد.

مرکز خبر- در ادامه موج برکناری و اخراج معلمان و استادان  از مراکز آموزشی دانشگاەها، پریسا وریانی مدیر هنرستان هنرهای زیبای سنە(سنندج) بە دلیل حمایت از دانش‌آموزان، اخراج شد.

شایان ذکر است چندی پیش نیز، هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش حکم بازنشستگی اجباری با کسر دو گروه شیلان یوسفی، دبیر فیزیک دبیرستان‌های سقز را صادر کرد.

همچنین، شیوا عاملی راد عضو انجمن صنفی معلمان مریوان پس از آنکه با پوشش اختیاری در یک مراسم بین‌المللی حضور یافت، با حکم اداره آموزش و پرورش مریوان، از محل کار اخراج شد.