١٢کشتە و زخمی در آتش‌سوزی محل اسکان کارگران

بە دلیل آتش‌سوزی گستردە در محل اسکان کارگران کشاورزی دستکم ١٢ نفر کشتە و زخمی شدند.

مرکز خبر- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در گزارشی اعلام کرد در آتش‌سوزی گستردە در محل اسکان کارگران کشاورزی در شهرک علایین شهر ری ۵ نفر جان باختە و ٧ نفر مصدوم شدەاند.

بە گفتەی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، این آتش‌سوزی شب گذشتە بر اثر آتش‌رفتن مواد قابل اشتعال و انفجار چند سیلندر گاز روی دادە است.  

همچنین ۵ نفری کە جان خود را از دست دادەاند از اعضای چند خانوادەی کارگری اتباع خارجی بودەاند، طبق گزارش‌‌های منتشر شدە وضعیت جسمانی ٧ مصدومی کە به بیمارستان منتقل شدەاند نیز وخیم می‌باشد.