زری بهمنی زنی زحمت‌کش و مستقل از دیار خوزستان

سختی زندگی و شرایطی که در طول عمر بر زری بهمنی تحمیل شدە، باعث گردید تا مسیر زندگی خویش را تغییر دهد.

 

 مرکز خبر- زری بهمنی نام زنی است در روستای گلال سوسن از توابع شهرستان ایذه که بیشتر او را به‌خاطر کارهای طاقت‌فرسا و فعالیت‌های پرتوانش می‌شناسند.

 زری بهمنی ۵۰ سال سن دارد و با خرید یک دستگاه خودروی نیسان، کپسول‌های گاز هجده هزار نفر از اهالی سوسن را تأمین می‌کند و نان‌آور چند خانواده است. کشاورزی، دامداری و مغازه‌داری، آرایشگری می‌کند و سرپرستی خانواده‌ی خود و خواهرش را بر عهده دارد .

گلال (ایذه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران در دهستان سوسن غربی قرار دارد.

عدم پوشش نظام آموزشی، نظام بهداشتی، وضعیت سوءتغذیه و مسایل مرتبط با آن در واقع نشان می‌دهد که فقر قابلیتی در خوزستان وضعیت نامطلوبی دارد.

استان خوزستان با وجود دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری "ذخایر زیرزمینی نفت خام و گاز طبیعی" از مشکلات عدیده‌ای برخوردار است.

فقر گسترده به خصوص در مناطق شهری، حاشیه‌نشینی، وجود گرد و غبار و آلودگی ناشی از مجتمع‌های پتروشیمی و کودکان بازمانده از تحصیل از جمله مهمترین این مشکلات هستند.