در سرزمین نفت و گاز، اما زنان هنوز مجبور به هیز‌م‌کشی هستند

نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده‌ی فقدان عدالت در توزیع منابع است.

نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده‌ی فقدان عدالت در توزیع منابع است.

 

مرکز خبر- پس از چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هنوز در بسیاری از مناطق کشور، ساکنین به دلیل عدم دسترسی به گاز طبیعی و دیگر منابع انرژی مجبور به جمع‌آوری و کولبری هیزم هستند.

زنان و کودکانی که به جای درس خواندن و پیشرفت، درگیر دغدغه‌ی سرمای زمستان می‌شوند و برای تامین گرمایش منزلشان در زمستان مجبور به حمل هیزم می‌شوند.

فقر و محرومیت و نابرابری در بسیاری از مناطق ایران از جمله خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد و خراسان و کوردستان، ایلام و کرماشان و جاهای دیگر مثل سیستان و بلوچستان به طرز باورنکردنی وجود دارد.

عادی‌سازی فقر، غریبگی و نادیده‌گرفته‌شدن این مناطق و محرومیت آنها از دسترسی و استفاده از منابع طبیعی واقعیتی تلخ است که مردمان این مناطق را دچار سختی کرده است.

ایران سرزمین بسیار کهن با منابع مادی قابل‌توجه است. چه عوامل غیراقتصادی موجب شده که مردم ایران فقیر و محروم باشند؟

اصلی‌ترین علت بروز فقر بخصوص فقر مطلق نظام‌های اجتماعی وسیاسی هستند.

نوع تصمیم‌گیری‌ها و ساختار سیاسی در تخصیص و توزیع محصول اجتماعی و منابع طبیعی بسیار موثر هستند.

یعنی اینکه چه نظام سیاسی چگونه درآمدها و منابع را توزیع می‌کند. در ایران همچون عمده‌ی درآمدها به منابع بادآورده‌ی نفت و گاز وصل است، اینکه چگونه و بین چه کسانی توزیع می‌شود سهم اصلی را در شکل‌گیری فقر دارد.

 

نقش دولت‌ها در محرومیت و تبعیض مردم چیست؟

 اصلی‌ترین دلیل فقر و محرومیت در ایران کارکرد دولت‌ها است.

 فقر و فساد را دو روی یک سکه است. به‌دلیل نابرابری‌هایی که به‌وجود می‌آورد می‌بینیم که طیفی بی‌اندازه ثروتمند هستند و طیفی دیگر به‌همان میزان فقیر. این مسئله خودش سرمنشأ بسیاری از مفاسد است.

به علت نبود مدیریت دولت بیشتر مناطق کشور بشدت درگیر کمبود منابع انرژی هستند به ویژه آب و نبود سوخت کافی در این مناطق، وضعیت دشواری را برای مردم این مناطق  پدید آورده است.