آرمانج محمود: اقتصاد زنان، باعث احیای حرفه‌ی طبیعی و فرصت‌های شغلی برای زنان شد

آرمانج محمود، مدیر اقتصادی زنان کنگره‌ی ستار، کار و دستاوردهای یک سال مملو از تلاش و توسعه‌ی اقتصادی زنان را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین از پلان و برنامه‌ی ۲۰۲۲ نیز رونمایی کرد.

 

عبیر محمد

قامشلو - انقلابی که در روژآوای (غرب) کوردستان با پیشاهنگی زنان رخ داد فقط یک انقلاب نظامی نبود. انقلاب روژآوای کوردستان همزمان انقلاب اقتصادی زنان بود که وجود خود را در این سرزمین به اثبات رساند و به اقتصادی طبیعی و مستقل دست یافت. صدها مؤسسه‌ی زنان تأسیس شد و در این زمینه به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی توانست به ثبات برسد. بر همین اساس بود که کمیتهی اقتصادی زنان تشکیل شد و زنانی در آن حضور یافتند که از مشکلات اقتصادی رنج می‌بردند. هزاران زن از همه‌ی اتنیک‌ها و اقشار در پروژه‌های اقتصاد زنان شرکت کردند و اقتصاد مستقل را ترویج دادند تا به کسی محتاج نباشند و به تنهایی امرار معاش کنند. آرمانج محمد، مدیر اقتصاد زنان کنگره‌ی ستار در مورد کار، پروژه، توسعه و برنامه‌های سال جدید با آژانس ما صحبت کرد.

 

"احیای حرفه‌ای که از دست زنان خارج شده بود"

آرمانج اولین هدف کمیته را فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای زنان و احیای حرفه‌ی از دست داده دانست و افزود: «کمیتهی اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۵» به طور رسمی تأسیس شد و این سیستم ساماندهی شد. کمیته در کمون و نهادها سازماندهی شد. اولین هدف ما از تشکیل این کمیته، توسعه‌ی پروژه‌های زنان و توانمندسازی اقتصادی آنهاست. در عین حال، فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای زنانی که اقتصاد ندارند و در تلاش برای گذران زندگی خود هستند تا به کسی محتاج نباشند. با گذشت زمان، پروژه‌هایی توسعه یافته‌اند که بر چهار بخش کشاورزی، دامپروری، صنعت و تجارت تمرکز دارند و فرصت‌های شغلی را برای زنان ایجاد می‌کنند. تعاونی‌هایی نیز افتتاح شد. اقتصاد زنان با کشاورزی شروع شد زیرا کشاورزی از دست زنان خارج شده بود، بنابراین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ اولین فرصت شغلی که برای زنان فراهم شد، در زمینه‌ی کشاورزی بود.

 

"ما در حال ساختن یک اقتصاد مستقل هستیم"

 آرمانج با توجه به شکستن مرزهای اجتماعی زنان و تمایل آنان به ایجاد اقتصاد مستقل گفت: زنان اولین سد ذهنی که تنها جایگاه زنان را در خانه تعریف می‌کند، شکسته و به حرف‌های منفی گوش ندادند. کار اقتصادی امسال به خوبی پیش رفته است و تعداد زیادی از زنان در پروژه‌ها شروع به فعالیت کرده‌اند. تعداد زنان به ۲۰۰۰ نفر رسیده است که در پروژه‌های اقتصاد زنان مشغول فعالیت‌اند. اولین هدف آنها ایجاد یک اقتصاد مستقل است تا بتوانند بدون نیاز به کسی از خود و خانواده‌ی خود حمایت کنند. زمانی که پروژه‌ها را شروع کردیم، هیچ تخصصی نداشتیم اما به مرور زمان زنان در این زمینه متخصص شدند و پروژه‌های خود را توسعه دادند. امسال زنان در کمون و همچنین در شهرها سازماندهی شدند.

 

کار و فعالیت‌های یکسال

اهداف پروژه‌های امسال به شرح زیر است: «پروژه‌های تنور در روستاها، دامداری از طریق کمون‌ها، پروژه‌های کشاورزی ۸۰۰ زن را استخدام کرده است. پروژه‌هایی که در سال ۲۰۲۱ توسعه یافته است:

- پروژه‌ی خانه‌های پلاستیکی در تربه‌‌سپی شامل ۷۱ خانه پلاستیکی است و بیش از ۱۰۰ زن را استخدام کرده است.

- پروژه‌ی فصلی در "دیرک" و "گره کندال" حدود ۷۰ زن مشغول به کارند که در آنجا محصولات تمام فصول با نگهداری در یخچال محافظت می‌شوند تا آسیب نبینند.

- پروژه‌ی ساخت مبلمان و فروش آنها در نمایشگاه‌ها افتتاح شد. همزمان، چهار کارخانه‌ی پوشاک از طریق چهار مغازه به نام لاوین در شهر‌های شهر قامشلو، حسکه، دیربسیه و گرکه لگه افتتاح و به فروش می‌رسد. پروژه‌ی لاوین تعاونی است و زنان شاغل نیز در این پروژه سهیم هستند.

 - پروژه‌ی صنایع دستی نیز زنان در آن مشغول به کار هستند.

- در منطقه‌ی فرات پروژه‌های نان روی ساج، دامپروری، کشاورزی و یک کارخانه‌ی پوشاک افتتاح شده که ۵ زن در آن مشغول به کار هستند.

افتتاح یک نانوایی و آسیاب در دیرالزور که حدود ۲۰ زن در آن مشغول کار هستند.

 

برنامه‌ریزی سالانه‌ی اقتصاد زنان

هدف برنامه‌ی اقتصاد زنان ۲۰۲۲ به شرح زیر اعلام و به نتیجه رسید:

- ساختن اقتصاد اشتراکی

- ساماندهی طرح‌های تنور و دامپروری از طریق کمون‌ها

- ایجاد آکادمی ویژهی اقتصاد برای آموزش فکری و عملی برای ایجاد متخصصین در رشته‌ی اقتصاد

- رشد اقتصاد زنان