انقلاب و زنانی که جهان را تغییر دادند

انقلاب اکتبر ١٠۵ ساله شد. انقلابی که همه‌ی روابط اجتماعی را بازنویس کرد و زندگی زنان را در سراسر جهان به طور اساسی تغییر داد.

مرکز خبر- زمانی که صفحات تقویم تاریخ ٢۵ اکتبر ١٩١٧ را نشان می‌داد، طبقه‌ی کارگر روسیه که به رهبری بلشویک‌ها قیام کردند، وارد کاخ زمستانی (کیشلیک سرایی) شدند. در این روز نام انقلاب اکتبر در تاریخ ثبت شد. از آن‌جایی که در روسیه از تقویم میلادی استفاده می‌شد، نام آن روز انقلاب اکتبر باقی ماند. انقلاب اکتبر راه جدیدی را در زندگی زنان، ستم‌دیدگان و کارگران گشود. اگرچه پس از دهه‌ی ١٩٢٠، روند به اصطلاح "سوسیالیسم واقعی" تصویب شد و اساس ایده، یعنی اساس سوسیالیسم، "دموکراسی مستقیم" کنار گذاشته شد، اما اکنون موضوع بحث ما نیست. زیرا اگرچه مسیر آن منحرف شده و بیش از یک قرن از ظهورش می‌گذرد، تأثیر وحشتناک آن بر قدرت‌های امپریالیستی، تأثیر آن بر مبارزات طبقه‌ی کارگر جوانان خود را حفظ می‌کند و جشن انقلاب اکتبر هر ساله ما را روشن می‌کند. امروز تاثیر می‌گذارد و ادامه می‌دهد.

طبقه‌ی کارگر برای ساختن یک جامعه‌ی جدید، با «شکستن زنجیرها»، کنترل کنترل را بە دست گرفت  و «نخستین دولت پرولتری» جهان معنی یافت و این واقعیت برای زنان معنادارتر بود. زمانی که پایه‌های یک جامعه‌ی جدید گذاشته می‌شد، در همان زمان لازم بود که زنان به یک فرد برابر در ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی تبدیل شوند. اعتقاد انقلاب اکتبر مبنی بر این‌که همه‌ی مناسبات زندگی اجتماعی قابل بازنویسی است و قدرت آن در ساختن اساس این تغییر رادیکال در حوزه زنان نیز معتبر بوده است. اهمیت استقرار انقلاب اکتبر برای زنان تنها اعطای چندین حقوق به زنان نیست، بلکه در تغییر بنیادین نیز هست.

 

زنان در روسیه‌ی تزاری وجود نداشتند

در روسیه‌ی تزاری زنان به کلی از حقوق خود در جامعه و خانواده محروم بودند. زنان تنها می‌توانستند تحت فشار حکومت، مذهب و همسر و در محدوده‌ی قوانین آنان زندگی کنند. می‌توان گفت در آن زمان نقش زن و مرد کاملاً مشخص بود و جامعه بسیار عقب‌مانده بود. زمانی که روسیه‌ی تزاری زنان را چیزی جز «ماشین‌های تولید مثل» نمی‌دید، قوانین تزاری که به زنان اجازه می‌داد علناً توسط شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار گیرند، نرخ پایین سواد، و زنان کارگر مورد ستم بی‌پایان قرار می‌گرقتند و در شرایط سخت زندگی می‌کردند و تحت عنوان ازدواج به عنوان برده نگریسته می‌شدند، تنها چند نمونه از آن دوره است.

 

آن‌ها به عضویت حزب بلشویک درآمدند

با شروع جنگ در سال ١٩١۴، و دعوت مردان به مبارزه و جنگ، سپس ورود زنان به صنعت تغییراتی را در زندگی زنان ایجاد کرد. تصور در اینجا این بود که از آنجایی که زنان هرگز برای تولید اقتصادی مورد استثمار قرار نگرفته‌اند، این چیزی بیش از این نیست که زنان در تأسیسات صنعتی خالی شده توسط مردانی که برای جنگ جهانی تبعید شده بودند، مورد استثمار قرار گیرند. زمین‌هایی که توسط مردان رها شده بود توسط زنان کشت شد و یک سوم زنان در صنایع سنگین مشغول به کار شدند. بلشویک‌ها سعی کردند در برنامه‌های حزبی خود راه حلی برای مشکلات و نیازهای این زنان بیابند.

 

«زن کارگر» اولین اثر مکتوب درباره‌ی زنان است

کار بر روی خواسته‌های اصلی زنان مانند دستمزد برابر، بچه‌دار شدن و افتتاح مهد کودک انجام شد. در نتیجه‌ی این بررسی‌ها می‌توان گفت که بیشتر زنان کارگر قبل از انقلاب از اعضای حزب بلشویک بودند. نام کروپسکایا و الکساندرا کولونتای در میان کسانی که با مشکلات زنان کارگر سروکار داشتند برجسته بود. کتاب ٢٨ صفحه‌ای کروپسکایا به نام «زن کارگر» اولین اثر منتشر شده درباره‌ی زنان در آن زمان بود. کروپسکایا زندگی و شرایط کار زنان کارگر در روسیه تزاری را توصیف می‌کند و بیان می‌کند که با نابودی سرمایه‌داری توسط طبقه‌ی کارگر، رهایی زنان انکار خواهد شد.

وقتی صحبت از "انقلاب اکتبر" می‌شود، اولین نام‌هایی که به ذهن خطور می‌کند نادیا کروپسکایا، اینسا آرماند و الکساندرا کولونتای ‌هستند. نقش زنان در روند انقلاب اکتبر قابل انکار نیست. بی‌شک وجود حزب بلشویک که قدرت مشترک زنان را گرد هم آورد و زنان را در مبارزات سوسیالیستی پیروز کرد، فرصت بزرگی برای زنان بود.