طالبان و جمهوری اسلامی هردو برادران تنی یکدیگر می‌باشند

یکی زنان مبارز افغانستان با ابراز همدردی با زنان و بە ویژە دانش آموزان مسموم شدە در ایران می‌گوید: با بی‌شرمی تمام این دو رژیم سفاک می‌گویند که از کارکردهای یکدیگر می‌آموزند.

بهاران لهیب

کابل- «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) به‌مثابه یکی از سازمان‌های انقلابی زنان در جهان، همیش تلاش ورزیده در کنار زنان و مردان مبارز دنیا بخصوص ایران بیایستد. اعضای «راوا» همیش تاکید می‌کنند که انقلابیون ایران را سرمشق مبارز و پیکار خود قرار می‌دهند.

شهلا نسیم، یک از اعضای این سازمان پیشرو در مصاحبه با خبرگزاری ما، پیرامون مسمومیت دختران دبیرستانی از سوی

 

رژیم خون و کشتار ایران می‌گوید:

«ما زنان افغانستان با پوست و استخوان درد زنان ایران را درک می‌کنیم، زیرا بر سرنوشت مردمان هردو کشور بنیادگرایان هم‌فکری‌ حکمروایی می‌کنند که هردو برادران تنی یکدیگر می‌باشند. و اکنون با بی‌شرمی تمام این دو رژیم سفاک می‌گویند که از کارکردهای یکدیگر می‌آموزند.»

 

شهلا می‌افزاید: «این بار اول رژیم خونخوار ایران نیست که دختران جوان و نوجوان این سرزمین را به کام مرگ می‌کشانند. اینان همان خونخوارانی‌اند که ژیناها، نیکاها و به هزاران دختر و پسر جوان را در جاده‌ها به گلوله بستند و زندان‌های مخوف خود را از وجود این آزادگان پر کرده‌اند. از این رژیم‌های سرکوب‌گر انتظار دیگری نمی‌توان داشت.»

و سخنان‌اش را این گونه به پایان می‌رساند: «فقط با ایستادگی و مبارزه زنان و مردان ایران و افغانستان ممکن است که از وجود  بنیادگرایان مذهبی، ضدزن و ضدانسانیت آزاد شویم. به روز پیروزی باور داریم!»