هلال زرین با ذهنیت فرهنگ اصیل فرهنگ مدرن می‌آفریند - ١١

زینب منصور عضو استودیوی صدا و تصویر هلال زرین به ارزیابی کار و فعالیت این استودیو پرداخت و هدف از راەاندازی بخش استودیو در هلال زرین را برجسته ساختن کار و تلاش زنان در حوزەی صدا و تصویر دانست.

قامشلو- زنان انقلابی با آثار تاریخی و فرهنگی، یکبار دیگر تاریخ خود را احیا می‌کنند. با انقلاب خیلی چیزها به دست آمد و زنان که دارای تاریخند، توانستند این دستاوردها را از طریق انقلاب احیا و هویت خود را زنده کنند.  زنان روژاوای کوردستان از تمام اتنیک‌ها و گروەهای هویتی توانستند با کار و فعالیت خود بار دیگر فرهنگ، هنر و هویت زنان را احیا کنند. امروزه هلال زرین هویت فرهنگی زنان شمال و شرق سوریه است که در بسیاری از نقاط، سازمان خود را تأسیس کرده و توانستە است از راه هنر، زنان را به فرهنگ و تمدن زنان ایزدبانو بازگرداند. این سازمان با بخش‌های متعدد خود، اثر خود را در تاریخ بر جا می‌گذارد و یکی از این بخش‌ها، بخش استودیو است که از این طریق می‌خواهند صدا و تصویر زنان را از نو بیافرینند. استودیوی صدا و تصویر شهید برچم یک سال پیش راەاندازی شد و صدای زنان را ضبط می‌کند و تصویر زنان را به نمایش می‌گذارد.  هدف از تٲسیس بخش استودیو ضبط آثار هنری زنان است و همچنین این بخش می‌خواهد از زنان حمایت کند. استودیوی زنان در این بخش آهنگ‌ها و بسیاری از آثار زنان را ضبط می‌کند و آثار زیادی را نیز جمع آوری می‌کند. در رابطه با این موضوع، زینب منصور، عضو بخش استودیوی هلال زرین، فعالیت‌ها و اهداف این بخش را ارزیابی کرد.

 

«ما از طریق استودیو می‌خواهیم صدا و تصویر زنان را منتقل کنیم»

زینب منصور راەاندازی استودیو را اینگونه ارزیابی می‌کند: استودیو یک سال است که تاسیس شده است. هدف ما در این بخش به نمایش گذاشتن صدا و تصویر و همچنین کار و فعالیت زنان در این حوزە است. در گذشته همیشه انتظار داشتیم صدای زنان با گذشت زمان ضبط و منتشر شود، اما اکنون شرایط تغییر کرده و صدای زنان در استودیوی زنان و به دست زنان ضبط می‌شود و بدون اتلاف وقت منتشر می‌شود. تفاوت زیادی دارد اینکه زن صدا و تصویر زنان را در استودیو ضبط می‌کند، در این حالت احساساتشان معنادارتر می‌شود. استودیو بدون صدا و تصویر زنان، طعم و احساسی ندارد. هدف اصلی ما تولید محصولاتی با احساسات زنانه است.  همچنین هدف دیگر ما ضبط و احیای صدای اصیل و قدیمی زنان است، مبادا از بین بروند. ما نمی‌خواهیم صدای صد سالەی زنان هنرمند را از دست بدهیم. زیرا در گذشتە آهنگ‌های قدیمی و کهن با صدای زنان خوانده می‌شد. در گذشته موانع و مشکلات زیادی برای زنان در ضبط آهنگ‌هایشان وجود داشت. ما امروز می‌خواهیم از زحماتی که متحمل شده و کارهایی که انجام دادەاند، حمایت کنیم.

 

«این استودیو فعالیت‌های موسیقی را مدیریت می‌کند»

زینب منصور کار و فعالیت‌های استودیو را اینگونه با ما در میان می‌گذارد: استودیو مدیریت تمامی فعالیت‌ها و کارهای حوزەی موسیقی را بر عهده دارد. با انقلاب تحولات و پیشرفت‌های زیادی رخ داد و یکی از آنها در حوزەی فرهنگ و هنر زنان بود. هلال زرین توانستە است تمام بخش‌های خود را تٲسیس کند و به مرور زمان نیاز به افتتاح استودیوی صدا نیز احساس شد. ما نمی‌خواستیم برای ضبط صدای زنان منتظر تٲیید کسی بمانیم. با راەاندازی استودیو، زنان به آسانی می‌توانند صدای خود را ضبط کنند و منتظر کسی نباشند.  اکنون با راەاندازی استودیو، گروەها و هنرمندان موجود می‌توانند هنر خود را منتشر کنند. ما در حال حاضر دو عضو داریم و می‌خواهیم زنان زیادی که می‌خواهند در بخش استودیو فعالیت کنند را آموزش دهیم.

 

«با توجه به حال و هوای موسیقی از سازها استفاده می‌کنند»

زینب منصور تأثیر استودیو بر گروەهای فرهنگی و هنری را اینگونه بیان می‌کند: کار استودیو با کارهای هنری متفاوت است و کاری که انجام می‌دهد ضبط صدا است. همچنین موسیقی تئاتر، رقص و آواز را در استودیو ضبط می‌کنند و به راحتی هنر خود را با آن موسیقی ارائه می‌دهند. همچنین استودیو بر روی فیلم‌ها نیز اثرگذار است. اگر برنامه زنده نباشد، هرکسی می‌تواند موسیقی خود را در استودیو ضبط کند. ما همچنین با توجه به موسیقی از سازهای خود استفاده می‌کنیم. از سازهایی مانند دیوان، تنبور، عود و دف استفاده می‌کنیم. ما از سازها با توجه به حال و هوای موسیقی استفاده می‌کنیم.

 

«استودیو از دو بخش صدا و تصویر تشکیل شده است»

زینب منصور با بیان اینکه در استودیو در دو بخش جداگانە کار می‌کنند، افزود: بین فرهنگ و ساز ارتباطی وجود دارد و وقتی زن ساز را برمی‌دارد و با فرهنگ خود ادغام می‌کند، معنای آن زیباتر و غنی‌تر می‌شود.  ساز را که زنان به دست می‌گیرند متاثر از فرهنگ است.  هنگامی که زنی ساز منطقەای دیگر را می‌نوازد در آن منطقه زندگی می‌کند و با فرهنگ آنها آشنا می‌شود. عواطف و فرهنگ در فرد باعث ایجاد پیوندی می‌شوند. نام استودیوی ما شهید برچم است و دو بخش صدا و تصویر دارد. ما موسیقی را در بخش صدا ضبط می‌کنیم و در بخش تصویر سناریو و کلیپ می‌سازیم. تصویر زنان در همەجا متفاوت است و در استودیو نیز معنادارتر است. پس از انقلاب زنان کارهای زیادی انجام دادند و امروز نیز ما استودیو را مدیریت می‌کنیم. این اولین بار است که در روژاوا استودیویی برای صدا و تصویر زنان راەاندازی می‌شود. کار استودیویی سنگین است و یک کار احساسی و علمی است. وقتی که احساس و علم باهم ادغام شوند، کار موفقی از آب درمی‌آید. وقتی محصولاتی که تولید می‌کنیم منتشر می‌شوند و شنونده پیدا می‌کند، مردم اولین احساسات زنان را تجربه می‌کنند.

 

«آهنگ‌هایی با احساسات زنانه منتشر می‌شوند»

زینب منصور خواستەهای خود را اینگونه بیان کرد: خواستەی اصلی ما این است که زنانی که در عرصه فرهنگ و هنر توانایی دارند، به ما بپیوندند تا باهم فرهنگ خود را غنی‌تر کنیم. زنان باید آینده خود را با دست‌ها و احساسات خود بسازند و دارای هدف باشند. ما می‌خواهیم در میان زنان انگیزه و ایده ایجاد شود تا به این کار روی بیاورند. این انقلاب برای ما نقطه قوتی بود که موجب شد به موقعیت امروزمان برسیم. کار و فعالیت ما در آینده تولید محصولاتی با صدای زنان است. همچنین آهنگ‌های فولکلوری که توسط زنان خوانده می‌شود را ضبط می‌کنیم. بسیاری از آهنگ‌های قدیمی هستند که در شرف از بین رفتن هستند، بنابراین ما آنها را ضبط خواهیم کرد تا از بین نروند. ما می‌خواهیم همه به آهنگ‌هایی که ما ضبط می‌کنیم گوش دهند. برای گروەهایمان نیز ما همیشه برای هر آهنگ و اثری که داشتە باشند، آماده خواهیم بود. از طریق رسانە صدای ما به گوش همه زنان می‌رسد و انتظار داریم همەی زنان به فرهنگ و هنر زن اهمیت بدهند. ما می‌خواهیم کارمان گسترش یابد و همەی زنان را دربرگیرد. ما می‌خواهیم صدای زنان را از طریق استودیو ضبط کنیم و آهنگی با احساسات زنانه منتشر کنیم.