شیلان قاضی نویسندە و نقاش

شیلان قاضی نویسندە و نقاش، پنج نمایشگاه انفرادی داشتە و در نمایشگاه‌های گروهی متعددی هم در ایران و هم در خارج از ایران شرکت کردە و سە کتاب نقطه و خط، حرف‌های مربع و دایره و کتاب نوادر را چاپ و منتشر کردە است.

 

شبنم توکلی

 تهران- در این بازه از تاریخ و با توجه به سیر تلاش‌ها و مبارزاتی که زنان در سراسر جهان برای به دست آوردن حقوق خود انجام داده‌اند زنانی را می‌بینیم که با نوشتن، نقاشی کردن و یا هر گونه فعالیت دیگری حضور خود را اعلام می‌کنند و بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را حتی با وجود سختی‌ها و تبعیضاتی که وجود دارد به جا می‌آورند و همانند رودی خروشان جسورانه فعالیت خود را به پیش می‌برند. شیلان قاضی یکی از همین زنانی است که با پشت کار و قدرت و توانایی، کار خود را به پیش می‌برد. او نویسنده و نقاش و متولد تهران است و از کودکی فعالیت‌های خود را در زمینه هنری شروع کرد. او می‌گوید: من از شانزدە سالگی به کلاس نقاشی می‌رفتم و در همان سال نیز یادگرفتم که نقاشی‌هایم را بفروشم. پنج نمایشگاه انفرادی داشتم و در نمایشگاه‌های گروهی متعددی هم در ایران و هم در خارج از ایران شرکت داشته‌ام.

او سه کتاب چاپ شده با نام نقطه و خط، حرف‌های مربع و دایره و کتاب نوادر که شامل مجموعه داستان کوتاه است منتشر کرده است. کتاب داستان نقطه و خط برای کودکان ٩ تا ٩٩ سال نوشته شده است، او می‌گوید: در این کتاب همه چیز از یک نقطه شروع می‌شود. بعد از اینکه نقطه‌ها چگونه به خط تبدیل می‌شوند تحولی در داستان می‌بینیم.

شیلان قاضی در مورد کتاب داستان‌های جورواجور حرف‌های مربع و دایره، می‌گوید: این دو شکل هندسی خصوصیات و محورهای قابل تأمل خویش را به رخ هم می‌کشند، نهایتاً با عشق و حمایت قصه سرانجامی دارد.

وی با اشارە بە کتاب سومش با نام نوادر « Rarities» کە شامل ۴۴ داستان کوتاه برای بزرگسالان است، می‌گوید: این کتاب را به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته‌ام و صفحه آرایی نیز با طراحی‌های خودم می‌باشد.