نقاشی زنان در سیمپوزیوم هلبجه

سیمپوزیوم سه روزه‌ی هنری با حضور زنان هنرمند از تمامی استان‌های اقلیم کوردستان و عراق در استان حلبجه برگزار شد.

مهربان سلام کاکه‌ایی

هلبجه - سیمپوزیوم هنر هلبچه به مدت سه روز است ادامه دارد و زنان عراق و کوردستان در این سمپوزیوم سه روزه شرکت  فعال داشته و آن‌ها نمایشگاه‌های هنری خود را در هلبجه نقاشی کرده‌اند و در این باره چرو نوری از استان هولیر در این سیمپوزیوم شرکت کرده است، گفت: «ما دوست داریم یتوانیم با تولیدات خود مرهمی بر زخم‌های هلبجه باشیم». 

ونوس اسماعیل، مدرس دانشکده‌ی هنر که در این نمایشگاه شرکت کرده است، گفت: به عنوان یک هنرمند زن، خوشحالم که در یک سیمپوزیوم هنری که برای اولین بار برگزار می‌شود و هنرمندانی از سراسر عراق در آن شرکت می‌کنند، شرکت کرده‌ام. وی گفت که این گام مهم و جدیدی برای شهر هلبجه است و برای اولین‌بار تغییراتی در این زمینه احساس می‌شود و عنوان کرد که همگی آنان تلاش می‌کنند با آثار هنری خود سعی در سوژه‌های امیدبخش و خوش‌بینانه دارند. در پایان این مراسم نمایشگاهی برای تمامی هنرمندان افتتاح شد و نقاشی‌های معلمان به دیوارهای این نمایشگاه آویزان شده و زنان توانستند با نقاشی‌های خود دیوارهای این نمایشگاه را رنگین کنند.