موفقیت کودکان ایرانی در نمایشگاە نقاشی کاناگاوا

چهارده نفر از کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توانستند جایزەی رئیس بنیاد ژاپن و نمایشگاه دوسالانه‌ی بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوا را بە دست بیاورند.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن،  بیست‌ویکمین نمایشگاه دوسالانه‌ی بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوا کشور ژاپن در سال ۲۰۲۱ با موضوع "آزاد" برگزار شد، ۸۰۶۲ اثر از ۵۶ کشور جهان بە این نمایشگاە ارسال شدە کە در این میان ۱۴ نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده شدند.

براساس گزارش‌های منتشر شدە زهرا جمشیدی ۱۳ ساله از مرکز شماره ۸ کانون پرورش فکری کرماشان جایزه‌ی رئیس بنیاد ژاپن را دریافت کرد. همچنین ایلیا چراغی ۱۱ ساله از مرکز شماره‌ی ۵ کانون استان کرماشان، پریا انتظام ۱۰ ساله از مرکز شماره ۲ کانون استان همدان، فاطمه خادمی ۱۱ ساله از مرکز شماره ۲ شیراز کانون استان فارس، ثنا عبدالله‌زاده ۱۵ ساله از مرکز ماکو کانون استان ارومیە، ملیکا ابوالحسنی ۱۲ ساله از مرکز شماره ۲ پارس‌آباد استان اردبیل، هدیه جعفرپور ۱۳ ساله از مرکز شماره ۲ کانون استان اردبیل، زینب رحیمی ۱۲ ساله از مرکز شماره ۲ کانون استان اردبیل، نازنین‌ زهرا کوهی ۶ ساله از مرکز شماره ۴ کانون استان اردبیل، فاطمه احسانی ۱۳ ساله از مرکز شماره ۲ بروجرد در استان لرستان، کیانا قنبرنژاد ۱۴ ساله از مرکز جهرم کانون استان فارس، اسرا رهنما ۱۲ ساله از مرکز آباده کانون استان فارس، نسا محمودی ۱۱ ساله از مرکز پلدختر کانون استان لرستان و بهاره پوریوسف ۱۴ ساله از مرکز شماره ۲ تبریز در استان آذربایجان شرقی موفق به دریافت جایزه‌ی کاناگاوا از این نمایشگاه شدند.

شایان ذکر است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۱۸۵ اثر در بیست‌ویکمین مسابقه و نمایشگاه دوسالانه‌ی بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوا حضور داشت.