مجسمه‌ی باستانی «خدای ذرت» مایا کشف شد

مجسمه‌ی باستانی «خدای ذرت» مایا در مکزیک کشف شد.

مرکز خبر – به گزارش خبرگزاری زن، ۲ ژوئن مجسمه‌ی باستانی «خدای ذرت» مایا در حدود ۱۳۰۰ سال پیش، در خرابه‌های پالنک در جنوب شرقی مکزیک کشف شد.

سر این مجسمه «خدای ذرت» مورد پرستش مایاهای باستان است. برای مکزیکی‌ها، ذرت یک غذای اصلی است. به ویژه، مایاها در گذشته ذرت را به عنوان یک شی مقدس در نظر می‌گرفتند و معتقد بودند که ذرت توسط خدای ذرت که از عالم اموات زنده شده بود، خلق شده است.

موسسه‌ی ملی انسان‌شناسی و تاریخ مکزیک (INAH) گفت: «پالنکه مکانی با بهترین معماری و مجسمه‌سازی تمدن مایاها است. این شی در ایالت پالنکه روی یک سه‌پایه در جهت شرقی – غربی کشف شد که «نماد تولید گیاه ذرت با نخستین پرتوهای خورشید است.»

تمدن مایا حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد آغاز شد و در جنوب شرقی مکزیک، گواتمالا و شبه جزیرهی یوکاتان امروزی شکوفا شد. به ویژه، تمدن مایا از طریق توسعه‌ی نجوم و ریاضیات به تمدن بسیار باشکوهی رسید، اما در نهایت بدون دلیل ناپدید شد. در پاسخ، محققان نظریه‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند، مانند نظریه‌های بیماری‌های عفونی و تهاجم بیگانگان و همچنین کمبود پروتئین در ذرت غذای اصلی، که منجر به انقراض مایاها شد.