جشنواره‌ی تئاتر خیابانی مریوان

پانزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی تئاتر خیابانی مریوان با اجرای گروه نمایشی در پارک شانوی شهر مریوان برگزار شد.

پانزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی تئاتر خیابانی مریوان با اجرای گروه نمایشی در پارک شانوی شهر مریوان برگزار شد.

 

مرکز خبر- پانزدهمین جشنواره‌ی تئاتر خیابانی مریوان با آثاری شاخص پیرامون معیشت کارگران در کوردستان، زندگی کولبران و مهاجرت‌های منجر به مرگ در پارک شانوی مریوان برگزار شد.

همچنین نمایش" ژانی ئاو" (درد آب) کاری از دانش‌آموختگان تئاتر بانه با موضوع مهاجرت اجباری نیروهای کار در داخل آب دریاچه‌ی زریبار اجرا شد.

نمایش خیابانی "دروشکەی برسیەکان" (درشکه‌ی گرسنگان) با موضوع فقر و معیشت کارگران در کوردستان یکی دیگر کارهای زیبای هنرمندان تئاتر بود که به اجرا درآمد.

اجرای دیگر هنرمندان تئاتر با نمایش" باجه‌ی تلفن" در مورد تاریخ افغانستان و منطقه بود که بازتاب گسترده‌ای داشت.

اجرای نمایش خارج از تماشاخانه‌‏های رسمی و ورود نمایش به محیط‌های اجتماعی که در پیوند با جریان زندگی مردم است، اساسا دلپذیر و صمیمی‏‌تر است.

اجرای نمایش در محیط‌‏های غیررسمی ظرفیت‌های نهفته در محیط و مخاطبان را کشف و شکوفا می‏کند.

شکستن مرزها باعث می‏شود، مخاطبی که تا دیروز در مواجه با اجرای نمایش در سالن رسمی، تماشاگری صرف بود، امروز مخاطبی کنشگر در نمایش محیطی باشد.

 مخاطبی در محیط غیررسمی اجرای نمایش در جایگاه یک شهروند، تماشاگری است که بر روند اجرای نمایش نیز تاثیر می‌گذارد.

از این رو نمایش محیطی به‏ واسطه‌ی کارکردهای ارتباطی، در شکستن مرزهای جدی و محدود در روابط انسانی و بنا بر نیاز جامعه و مخاطب مدنی، به‏ عنوان یک واسطه در انتقال، اشتراک، توسعه و ترویج مفاهیم نقش کاربردی دارد.

پانزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از تاریخ ۵ آبان تا ۱۰ آبان در سطح شهرستان مریوان برگزار شد.