فیلمی کە داستان زنان نجات یافتە از دست حوثی‌ها را روایتی می‌کند

ائتلاف زنان برای صلح در یمن فیلمی را منتشر کرد که داستان ٣ زن نجات یافتە از زندان‌ حوثی‌ها را روایت می کند.

 

ائتلاف زنان برای صلح در یمن فیلمی را منتشر کرد که داستان ٣ زن نجات یافتە از زندان‌ حوثی‌ها را روایت می کند.

 

نور سریب

یمن – ائتلاف زنان برای صلح در یمن به مناسبت روز جهانی زن اولین فیلم زنان نجات یافتە از بازداشت حوثی‌ها را منتشر کرد.

نورا الجروی رئیس ائتلاف زنان برای صلح در یمن، با اشارە بە نمایش این فیلم به خبرگزاری زن گفت: همزمان با روز جهانی زن، ما این فیلم را منتشر کردیم که بخشی از مجموعه‌ای است که شهادت زنانی را که در زندان‌های حوثی‌ها با شکنجه روبرو شده‌اند، مستند می‌کند. آنها رنج کشیدند، زنانی کە برخی از آنها در بخش مدنی و سیاسی، برخی دیگر پلیس و برخی از آنها خانه‌دار بودند. مجموعه فیلم روایت ١٢ زن از جمله دختران زیر سن قانونی است.

 ائتلاف زنان برای صلح در یمن از سال ٢٠١۶ کار خود را آغاز کرد، سازمانی است که پرونده‌ی زنان نجات یافتە از زندان‌ حوثی‌ها را مستند می‌کند. این سازمان با تهیە و تولید این مجموعە فیلم تلاش می‌کند پیام زنان یمن را به سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان برساند.

نورا الجروی همچنین در مورد مکانیسم نمایش فیلم در سینماهای مختلف گفت: اولین فیلم از سری فیلم‌های حمایت از بازماندگان از طریق پلتفرم ما و کانال یوتیوب ما به صورت آنلاین منتشر شد و در تاریخ ١۶ مارس در مصر نیز نمایش داده می‌شود. همچنین در ٢٠ مارس در ژنو و در ٢۵ همان ماه در هلند به نمایش در خواهد آمد تا رنج زنان و آنچه بر آنها در زندان‌ حوثی‌ها می‌گذرد را نشان دهد.

او تاکید کرد "همه باید با اعمال فشار بر شبه نظامیان حوثی به زنانی که هنوز در بازداشت هستند کمک کنند تا از آسیب رساندن به زنان دست بردارند و زندانیان را آزاد کنند."

فیلم اول شامل داستان ٣ زن بازمانده از بازداشت حوثی‌ها بود که یکی از آنها خانه‌دار و دیگری کارمند وزارت کشور یمن فوزیه احمد است که مسئول بخش زنان در زندان مرکزی صنعا بود. این فیلم زندگی او را از هنگام دستگیری در فوریه ٢٠٢٠ بازگو کردە است و سومی، شاعر یمنی بردیس السیا‌غی که به مخالفت با حوثی‌ها شهرت داشت، فیلم دوم از همین مجموعه مصائب ٣ زن یمنی دیگر را برجسته می‌کند.

نورا الجروی در ادامەی سخنان خود از دست اندرکاران حل بحران یمن و سازمان‌ ملل متحد خواست تا مانع تخلفات انجام شده علیه زنان شوند. "حوثی‌ها حرمت زنان یمنی را شکستەاند، این گروه علیه زنان یمنی احکام اعدام صادر می‌کنند، آنها را شکنجه و آزار می‌دهند، زنان یمن در خطر هستند. بنابراین، این جنگ باید پایان یابد و کشور به خاطر زنان و همەی مردم یمن به مسیر سازندگی و صلح بازگردد."

بردیس السیاغی شاعر گفت: من از ائتلاف زنان برای صلح در یمن تشکر می‌کنم که از لحظه دستگیری تا خروج ما از ما حمایت کردند و همچنان برای کمک به زنان دیگر تلاش می‌کنند. رنجی را که در بازداشت دیدم، می‌گویم، زیرا یکی از ده‌ها یا حتی صدها زنی هستم که هنوز در آن زندان‌های سرکوبگر با سرنوشتی نامعلوم روبرو هستند و تخلفات و جنایت‌ها علیە آنها محدودیتی ندارند.

وی تاکید کرد "ما هر آنچه را که برای ما و دیگران اتفاق افتاده است مستند خواهیم کرد و مطمئنیم روزی خواهد رسید که این بی عدالتی روشن شود و عدالت برای زنان دستگیر شده و بازماندگان جنایتکارانی که فجیع‌ترین تخلفات و جنایات را علیه ما مرتکب شده‌اند، اجرا شود. "

براساس نخستین گزارش حمایت از زنان بازداشتی با عنوان "زندان حوثی‌ها، قبر زنان" کە با اشاره به تخلفات انجام شده توسط گروه حوثی علیه زنان  منتشر شدە و تخلفات دسامبر ٢٠١٧ تا همان ماه ٢٠٢٠ را مستند کردە است، تعداد زندانیان زن در این مدت بە ١١٨١ رسیدە است، همچنین ٢٧۴ مورد ناپدیدسازی قهری ثبت شدە است، از این تعداد  ٢٩٢زن فعال و فعال حقوق بشر از بخش آموزش و ٢۴۶ مورد کارمندان امدادی و بشردوستانه بودند.