اکران خصوصی فیلم کوتاە "فداکاران" و تجلیل از بازیگران زن

فیلم کوتاە "فداکاران" بە نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی بە نمایش گذاشتە و از دست‌اندرکاران و بازیگران زن قدردانی شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، فیلم کوتاە "فداکاران" بە نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی اکران و از دست‌اندرکاران و بازیگران زن تجلیل شد.

 در این فیلم از شرمین خوش سیرت، مدیر دبستان دخترانەی شهیدە شهناز کریمی، ژینو اندیشمند، طراح صحنە و لباس و شنو احمدی "معلم" ، مهرآسا جلیلیان " دختر پرستار"، زهرا غفرانی' مادر"، فاطمە فروتن، آیناز اروان، نوا شفیع پور، کانی نامداری، هونیا نامداری، چرو رستاد، آیدا الیاسی بازیگران نقش دانش‌آموز، قدردانی شد.

سید سوران حسینی با پخش تصاویری از این فیلم در صفحەی اینستاگرام خود، آن را بە تمام مدافعان سلامت بە خصوص پرستاران مریوان تقدیم کردە است. همچنین در این فیلم از  حسین فقیە‌زادە، تصویربردار و تدوین فیلم، سرکو درخشانی، نوید زمانی، اشکان قمری، سە بازیگر مرد کە در نقش پرستار بازی کردند، تجلیل شد.

فیلم "فداکاران" کاری از آموزش و پرورش و دبستان دخترانەی شهیدە شهناز کریمی با همکاری آموزشگاە آزاد هنرهای نمایشی خاک و گروه تئاتر زید، بیمارستان بوعلی و شبکەی بهداشت مریوان در فاصله‌ی زمانی یک ماه تولید شد.

در روز اکران این فیلم تله تئاتر "مرگ برای زندگی کاری متفاوت از گروه تئاتر زێد به نويسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی روی صحنه رفت".