اجرای تئاتر کمدی کوردی (کاف) براساس نمایشنامە کافکا در بستر

تئاتر کمدی کوردی (کاف) با بازیگری ژینا اسدی، هاوژین حسینی، نسا عبدالمحمدی، آیدا زندکریمی در تالار تماشای مجتمع فجر سنە بە اجرا درآمد.

سنە- تئاتر کمدی کوردی کاف در تالار تماشای مجتمع فجر سنە بە اجرا درآمد، این نمایش با بازیگری تعدادی از مردان و زنان اجرا شد که از میان عوامل زن می‌توان به ژینا اسدی، هاوژین حسینی،نسا عبدالمحمدی، آیدا زندکریمی اشاره کرد، این نمایش با کارگردانی و نویسندگی نوید بنیادپور از ١ تا ١٠ بهمن و در ساعت ١٧ به نمایش درآمد.

ژینا اسدی از بازیگران نمایش کاف می‌گوید: نمایش کاف برگرفته از نمایشنامه کافکا در بستر است که نوید بنیادپور آن را بازنویسی کرده است وی به عنوان نویسنده و کارگردان و کاویان عبدی نیز به عنوان دستیار زحمت زیادی کشیده‌اند، وی می‌گوید: حدود دو سال تمرین کردیم تا بتوانیم اجرایی مناسب برای بینندگان داشتە باشیم و هدف از این کار شاد کردن دل مردم بود کە عوامل کار از عهدە آن به خوبی برآمدند و مردم بخصوص زنان از آن استقبال خوبی کردند و راضی بودند.

وی می‌گوید: این اجرا اجرایی عمومی بوده که قرار بود از ١ تا ١٠ بهمن بە نمایش گذاشته شود ولی به دلیل استقال مردم چند روز دیگر نیز تمدید شد و جدا از آن چند اجرای خصوصی نیز داشته‌ایم که بازخورد خوبی داشته و بیننده آن را پسندیده است.

وی افزود: من در این نمایش نقش پرستار را دارم و درمیان، نقش‌ها دکتر و مریض و... وجود دارد، جدا از مردان بازیگر و عوامل دیگر مرد، زنانی که در پشت صحنه کار می‌کنند عسل عباس‌نژاد، هاوژین حسینی، نسا عبدالمحمدی و آیلا زندکریمی هستند که زحمت زیادی برای کار کشیدند و از آنها نهایت قدردانی را دارم.