اجرای کنسرت موسیقی کلاسیک رسیتال ویلن

شب گذشتە کنسرت موسیقی کلاسیک رسیتال ویلن در تالار فروردین مجتمع فرهنگی فجر سنه توسط هنرجویان آموزشگاه بارین به اجرا درآمد.

دنیا نظری‌

سنه- چهارشنبە ۲۵ بهمن‌ماە، کنسرت موسیقی کلاسیک رسیتال ویلن در تالار فروردین مجتمع فرهنگی فجر سنه از ساعت ٢٠:٣٠ تا ٢٣ شب توسط هنرجویان آموزشگاه بارین به اجرا درآمد.

این کنسرت کە اولین اجرای رسمی و رسیتال این گروە بود توسط ۱۶نفر از نوازندگان جوان و نوجوان و بعد از چندین ماە تمرین بە اجرا درآمد و با اجرای قطعاتی از آثار آهنگسازان بزرگ نظیر بتهوون، باخ، ویوالدی، سوزوکی و فویوکو همراه بود.

برنامه با اجرای گروهی شروع شد و با تک نوازی هر کدام از نوازندگان ادامه یافت، بهار اردلان، آیدین ایرانی، بیتا زارع، هلیا شفیعی، ژیکال امانی، سولین سوره‌بان، آرتمیس سلیمی، رونیا علی‌محمدی، روژینا محمدیان از زنان نوازنده گروه بودند.

بیتا زارع نوازنده ویولن می‌گوید: اجرای امروز به تک نوازی و کوارتت‌(چهار نوازی یا چهار سرایی) تقسیم می‌شد تعداد نوازندگان ۱۶ نفر هستند و اکثرا اجرا داشتند. وی افزود: من به مدت یازدە سال است کە ویولون کار می‌کنم و کل یازدە سال زیر نظر استاد خالد مبارکی بودم و استاد دیگرم بهنام کریمی است که مدرس سولفژ و تئوری موسیقی است، برای کوارتت زمان زیادی حدود پنج، شش ماه تمرین داشتیم، در اصل کوارتت باید چهار نفر باشد اما همانطور که دیدید ما بیشتر بودیم، این اجراها جنبه آموزشی دارد زیرا برای یک نوازنده ویولون اجرای بدون استرس روی سن بسیار مهم است و بچه‌ها تمام خودشان را برای این اجرا گذاشتند.

ژیکال امانی از دیگر نوازندگان ویولون به خبرگزاری ما می‌گوید: به مدت هفت، هشت سال است که ویولون کار می‌کنم و شاگرد خالد مبارکی هستم و این اولین رسیتال بود و استرس زیادی داشت و قبلا پیش اجرا داشته‌ایم اما این اولین اجرای به این شکل بود، ما تمام سعی خود را کردیم تا به بهترین نحو اجرا کنیم، استقبال مردم خوشبختانه خوب بود، در آن حد که بخواهیم برای آینده نیز برنامه‌ داشته باشیم.

 

 

ژیکال افزود: آهنگ‌ها و رسیت‌های امشب کلاسیک بود و یکی از اهداف این اجراها آشنایی مردم با قطعات کلاسیک بود که بخشی به باخ، بخشی به ویوالدی، فویوکو و همچنین به سوزوکی تعلق داشت و هرکدام از این قطعه‌ها حدود یک ماه و برای قطعه اول که گروهی بود پنج، شش ماه طول کشید تا آماده شویم.