خشکسالی تالاب‌های ایران را تهدید می‌کند

بە گفتەی رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس سه تالاب بین‌المللی گلستان در معرض خشکسالی قرار دارند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز یکشنبە ٨ خرداد ماە، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس، در نشست هماهنگی مدیریت بحران اعلام کرد سە تالاب بین‌المللی واقع در این شهرستان در "معرض خشکسالی" قرار گرفته‌اند.

این تالاب‌ها شامل آلاگل، آجی گل و آلماگل هستند که همزمان با برگزاری نخستین نشست پژوهشگران سازمان جهانی حفاظت، در سال ۱۳۵۰ با هدف حفاظت از تالاب‌های مهم در رامسر که تحت عنوان «کنوانسیون رامسر» شناختە می‌شود به همراه تالاب‌های مهم دیگر ایران و به منظور حمایت بهتر از آنها، به ثبت این کنوانسیون رسید.

احمد احمدی گفته است که افزایش دما و کاهش میزان بارندگی به عنوان عوامل طبیعی در کنار عوامل انسانی باعث شده که این تالاب‌های بین‌المللی با بحران خشکسالی مواجه شوند.

او تاکید کردە است کە عدم آبرسانی بە این تالاب‌ها باعث گسترش پدیده ریزگردها، تاثیر منفی در کوچ پرندگان مهاجرو بررویش و تنوع گیاهی و کیفیت آب و هوا خواهد شد که این مسئله بر معیشت جوامع محلی ساکن در محدوده تالاب‌ها تاثیر می‌گذارد و کوچ آنها را در پی خواهد داشت.

او از مسئولان این استان خواستە است با توجه به بحرانی بودن وضعیت تالاب‌های بین‌المللی گنبدکاووس، توجه ویژه‌ای به آبرسانی این زیستگاەها داشته باشند چرا که بر اساس قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها بعد از آب آشامیدنی دومین بحث تامین حق آبی تالاب‌هاست.

تالاب آلاگل با ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار، تالاب‌ آجی‌گل با ۳۲۰ هکتار و تالاب آلماگل با مساحت ۲۰۷ هکتار در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان در فاصله نزدیکی نسبت به هم در بخش داشلی برون گنبدکاووس واقع شدەاند.

فعالان حوزەی محیط زیست معتقدند کە شکار و صید بی‌رویە در حاشیەی تالاب‌ها، ورود پساب‌های شهری و روستایی و زهکش‌های کشاورزی از اراضی بالادستی و تغییرات ناشی از آن در خواص فیزیکی و شیمیایی آب و به تبع آن تخریب فون بنتیک موجود در تالاب که در نهایت منجر به کاهش غنای زیستی تالاب می‌شود، احداث سد و سازه‌های هیدرولیکی در مسیر منابع تامین کننده آب، برداشت بی رویه آب و عدم رعایت میزان حقابه تعیین شده توسط دستگاه‌های مسوول برای حفظ بقا و پایداری اکوسیستمی تالاب، مهمترین عوامل تهدید کننده تالاب‌های بین‌المللی گلستان هستند.