IAEA پیش‌بینی خود از احتمال وقوع طوفان در سال جاری را کاهش می‌دهد

پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند که فصل طوفان‌های فعال امسال در اقیانوس اطلس شمالی، دوره‌ی اوج سنتی، وجود داشته باشد و اداره‌ی ملی اقیانوسی و جوی (IAEA) پیش‌بینی خود را برای نظارت بر شرایط مؤثر بر فعالیت طوفان اصلاح کرده است.

مرکز خبر- سازمان جهانی هواشناسی طی بیانیه‌ای تأیید کرد که مرگ و میرهای ناشی از طوفان به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما طبق بە‌روزرسانی سالانەی مرکز پیش‌بینی آب و هوا، شرایط همچنان بە یک فصل طوفان «بیش از حد معمول» در اقیانوس اطلس در سال ٢٠٢٢ اشارە می‌کند.

این بیانیه حاکی از آن است که سازمان ملی اقیانوسی و جوی پیش‌بینی خود از احتمال وقوع فصلی بالاتر از میانگین را که می‌تواند نویدبخش طوفان‌های مخرب‌تر برای کارائیب و سواحل شرقی ایالات متحده باشد، در آخرین برآوردها از ۶۵ درصد در ماه می به ۶٠ درصد در ماه می کاهش داده است و احتمال فعالیت «نزدیک به نرمال» از ١٠٪ به ٣٠٪  افزایش یافته است.

ششمین گزارش ارزیابی صادر شده توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) پیش‌بینی می‌کند که نرخ جهانی طوفان‌های استوایی به سطوح بسیار شدید دسته ۴ یا ۵ همراه با اوج بادها و نرخ بارندگی به تدریج به دلیل گرمایش جهانی ناشی انتشار دی‌اکسیدکربن افزایش یافتە است.

 

نام برای طوفانها

پیش‌بینی اداره ملی اقیانوسی و جوی که کل فصل طوفانی شش ماهه را پوشش می‌دهد، می‌گوید ١۴ تا ٢٠ طوفان نام‌گذاری شده با بادهایی با سرعت ٣٩ مایل در ساعت (۶٣ کیلومتر در ساعت) یا بیشتر رخ خواهد داد. سه تا پنج طوفان با بادهای بزرگتر از ١١١ مایل در ساعت (١٧٩ کیلومتر در ساعت) می‌توانند به طوفان‌های بزرگ تبدیل شوند.

ادارەی ملی اقیانوسی و جوی این محدوده‌ها را با سطح اطمینان ٧٠ درصد پیش‌بینی کرده است. تاکنون این فصل شاهد سه طوفان نامگذاری شده بودە ، اما حوضەی اقیانوس اطلس طوفان را تجربه نکرده است. به طور متوسط در یک فصل طوفان ١۴ طوفان نامگذاری می‌شود و هفت طوفان از جمله سه طوفان بزرگ تولید می‌کند.

 

پدیدەی لانینا

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال وقوع طوفان کە مهمترین آنها لانینا است وجود دارد و احتمالا تا پایان سال ٢٠٢٢ باقی خواهد ماند.

در بیانیەی منتشر شدەی سازمان جهانی هواشناسی آمده است که سرد شدن دوره‌ای سطح مرکز و شرق اقیانوس آرام، طوفان‌های استوایی و فعالیت آن را اندکی افزایش می‌دهد.

براساس این بیانیە: فصول طوفان در سال های ٢٠٢٠و ٢٠٢١ به طور استثنایی فعال بودە و هر دو سال نام‌های درج شده در فهرست تناوبی سازمان جهانی هواشناسی را تمام کرده است.