گردوغبار در سیستان و بلوچستان ٣۵۵ نفر را روانەی بیمارستان کرد

طبق گفتەهای معاون ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، در دو روز گذشتە، ۳۵۵ نفر در منطقه سیستان به دلیل عوارض ناشی از گردو غبار به مراکز درمانی و بیمارستان مراجعه کردند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، طبق گفتەهای روح اله سرگزی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد "در دو روز گذشتە بر اثر طوفان گردوغبار ۳۵۵ نفر در منطقه‌ی سیستان به دلیل عوارض ناشی از این طوفان به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعە کردە که از این تعداد ۳۰۷ نفر به صورت سرپایی درمان شدە و ۴۸ نفر هم به دلیل شدت عارضه بستری شدند.

همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شدە بە دلیل افزایش ریزگردها و آلودگی شدید هوا، همەی ادارات، بانک‌ها و مراکز بهداشتی و ورزشی استان مرکزی بری دومین روز پیاپی تعطیل اعلام شد.

سازمان هواشناسی روز چهارشنبه  ۱۵ تیر، از وزش باد شدید همراه با گرد و خاک طی دو روز در ۲۰ استان ایران خبر داده بود. این سازمان همچنین دربارەی وضعیت گردوغبار و وزش باد در برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان و افزایش ارتفاع امواج در ساحل و فراساحل بین دو تا سه متر از روز پنج‌شنبه ۱۶ تیر تا روز شنبه ۱۸ تیر هشدار داده است.

هنوز حکومت ایران برای طوفان گردوغبار کە شهرهای ایران را در می‌نوردد اقدامات قابل توجهی انجام ندادە است.  گردوغبار معضلی‌ست کە هر سال مناطق جنوب غرب و جنوب شرق ایران را تحت تأثیر خود قرار دادە و  در سال جاری نیز شهرهای شمال ایران را نیز درگیر کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، طبق قانون سازمان‌‌های مسئول در مقابلە با گردوخاک بودجەهای لازم دریافت کردە، اما این بودجەها برای رفع طوفان گرودخاک مصرف نشدە است.

اگرچە حکومت ایران عوامل خارجی را دلیل طوفان‌‌های گردوغبار می‌دانند اما در واقع از بین رفتن پوشش گیاهی و زیست‌بوم‌ها، خشک شدن دریاچەها و تالاب‌‌ها و عدم مدیریت دولت بر منابع آبی و فعالیت نادرست کشاورزی بر افزایش گردوغبار و بیابان‌زایی در ایران تأثیر بسزایی داشتە است.