از ۲۵۵ چشمه در هورامان ۱۶۶ آنها خشک شده است

سازمان نوین حفاظت از طبیعت و حقوق زنان، نتایج گشت و گذارشان به مناطق مرزی هورامان و تحقیقاتی که در مورد خشکسالی و تاثیر آن بر چشمه‌ها و روستاییان منطقه انجام داده‌اند،‌ را آشکار ساختند.

 

هلبجه – امروز پنج‌شنبه،‌ ۴ شهریور در یک کنگره‌ی خبرنگاری سازمان نوین حفاظت از طبیعت و حقوق زنان در مورد فعالیت‌های محیط‌زیستی خود و آمارهای ویژه در رابطه با خشکسالی در مناطق هورامان بیانیه‌ایی صادر کردند.

سارا سلام، رئیس بخش محیط‌زیست در این سازمان، در این کنگره‌ی خبرنگاری طی قرائت نمودن بیانیه اظهار داشت که مناطق هورامان از ۲۵ روستا، دهستان و روستای زراعتی بوجود آمده و اهالی آنجا از زراعت و ثمره‌ی منطقه امرار معاش می‌کنند، اما در حال حاضر خشکسالی زندگی اهالی این منطقه را با خطر روبرو ساخته است.

بر اساس آمار کسب شده از ۲۵۵ چشمه در ۲۵ روستا که در مورد آنها تحقیق انجام شده، ۱۶۶ چشمه که ۶۰٪ آب چشمه‌های این منطقه را تشکیل می‌دهد به طور کامل خشک شده و این مورد طبیعت سرسبز و درختان گردو را با خطر خشک شدن روبرو می‌سازد.

سازمان نوین حفاظت از طبیعت و حقوق زنان طلب و خواسته‌های خویش را به حکومت اقلیم و سازمان‌های مربوطه ارسال کرده و به خطرات خشکسالی و تاثیرات آن بر منطقه و شهروندان اشاره کردند.