«زندگی مشارکتی و آزادی زنان راه حل همه مسائل خاورمیانه است»

بحران‌های خاورمیانه و جنگ‌هایی که رخ می‌دهد چیزی نیست جز نتایج نقشه‌های کشورهای استبدادی و دیکتاتوری که به دنبال محو حقیقت خلق‌‌ها هستند و تنها راه‌حل، آزادی زنان از بردگی است بنابراین ما اولین و مهم‌ترین گام را در ساختن جوامع دموکراتیک برمی‌داریم.

 

شیرین محمد

قامشلو- علیا رمضان یکی از اعضای مرکز ژنئولوژی تأیید کرد که موضوع آزادی زنان و زندگی مشارکتی که توسط رهبر عبدالله اوجالان پیشنهاد شده است، راه حل بحران در خاورمیانه است.

خانواده اصلی‌ترین بخش اجتماعی است و زنان در جهت دهی، تربیت و پرورش آن نقش عمده‌ای دارند و وقتی زن بتواند بر اساس آزادی زنان، دموکراسی و زندگی مشارکتی خانواده بسازد، جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک خواهیم داشت.

علیا رمضان، یکی از اعضای مرکز  ژنئولوژی، در مورد چگونگی ساختن یک جامعه آزاد، دموکراتیک و سوسیالیستی از طریق ایجاد یک خانواده سوسیالیست دموکراتیک، گفت: زندگی مشارکتی یکی از پایه‌ها یا ستون‌های انقلاب روژاوا است. رهبر عبدالله اوجالان موضوع زندگی مشارکتی را به عنوان یک راه‌حل رادیکال برای آنچه در آن زندگی می‌کنیم مطرح کرد، اگر بخواهیم آن زندگی را تحلیل کنیم، می‌بینیم که بر اساس منافع کشورهای دیکتاتور و مستبد خاورمیانه است، رابطه زن و مرد از واقعیت کنار گذاشته شده تا با سیاست‌های دولت‌های جهانی اقتدارگرا و ذهنیت مردانه تعادل برقرار کند.

او اضافه کرد: مشکلات یا عدم تعادل خانوادگی به نوبه خود بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد، وقتی می‌خواهیم جامعه‌ای آزاد، دموکراتیک و سوسیالیست بسازیم، ابتدا باید مفاهیم خانواده را اصلاح کنیم و آنها را بر اساس زندگی مشارکتی توسعه دهیم، شخصیت‌های دموکراتیک نیز باید ساخته شوند و این مسئولیت همەی نهادهایی است که تحت پروژه ملت دموکراتیک و خودمدیریت کار می‌کنند و این  راه‌حلی برای همه خلق‌هایی است که آرزوی آزادی دارند.

وی تأکید کرد: راه‌حل همەی بحران‌ها در خاورمیانه تنها از طریق آزادی زنان و زندگی مشارکتی است، ما باید به دنبال راه‌هایی باشیم که بتوانیم از طریق ایجاد جوامعی که در آن عدالت و زندگی مشارکتی حاکم باشد، این بحران‌ها را حل کنیم، اگر بتوانیم به آن برسیم، به یک جامعه آزاد و دموکراتیک خواهیم رسید و این تنها با رهایی زنان از زنجیر ذهنیت مردانه استبدادی که هزاران سال است بر آنها مسلط بوده، صورت می‌گیرد و اینکه انسان‌ها باید از این ذهنیت که در طول قرون متمادی عامل جنگ و ویرانی بوده رهایی یابند.

او توضیح داد: در شمال و شرق سوریه، ادارە خودمدیریت توانست از طریق یک سیستم ریاست مشترک که در کل به هر دو جنس حقوق خود را برای مدیریت نهادها و جامعه می‌دهد، گام‌‌های مشهودی در جهت ایجاد یک جامعە دموکراتیک و سوسیالیستی بردارد،  زندگی مشارکتی راه حل بسیاری از مشکلات جامعه به ویژه مسائل زنان است که در جوامع خاورمیانه در حال افزایش است. هنگام ساختن خانواده سوسیال دمکراتیک، این امر در کل جامعه منعکس می‌شود، با توسعه و آموزش خانواده، یک جامعه دموکراتیک ساختە شدە زیرا خانواده پایه و اساس جوامع است.

او با اشارە بە اینکە نقش زنان در جوامع خاورمیانه بە حاشیە راندە شدە گفت: با شروع انقلاب روژاوا که به انقلاب زنان معروف شد، زنان توانستند خود را توسعه دهند و گام‌های موفق و بزرگی بردارند. با انقلاب روژاوا، شعار «زن زندگی آزادی» به یک شعار جهانی تبدیل و در سراسر جهان طنین‌انداز شد. زنان در روژاوا بیشترین نقش را ایفا کردند، زیرا آنها اساس انقلاب را به نمایش گذاشتند و به نمادی برای همه زنان جهان تبدیل شدە و به تمام جهان ثابت کردند که اگر زنان در هر جامعه‌ای آزادی خود را به دست نیاورند، آزادی و دموکراسی وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد که جامعه بدون حضور هر دو جنس و همزیستی بر اساس زندگی مشترک کامل نیست، هر دو جنس باید برای ایجاد یک زندگی مشارکتی و رسیدگی به مشکلات و مسائل اجتماعی از ریشه تلاش کنند تا به علت اصلی برسند و مشکل را از بین ببرند.