زنان باشور کوردستان خواستار تداوم انقلاب ژن ژیان آزادی شدند

زنان باشور کوردستان خواستار تداوم انقلاب ژن ژیان آزادی شدند و تداوم این انقلاب را برای رفع ظلم و ستم و ذهنیت مردسالارانه ضروری عنوان کردند.

شنیار بایز

سلیمانی- یک سال از انقلاب «زن زندگی آزادی» که با قتل حکومتی ژینا امینی توسط رژیم ایران در ٢۵ شهریورماه آغاز شد می‌گذرد. پس از گذشت یک سال، یاد و نام ژینا هنوز در قلب زنان مبارز و آزادی‌خواه زنده است، زنان هنوز شعار «زن زندگی آزادی» را سر می‌دهند و آن را شعاری برای رهبری خود علیه ظلم حکومت و ذهنیت مردسالارانه کرده‌اند. زنان باشور کوردستان خواستار این هستند که این انقلاب خاموش نشود و عاملی برای انقلاب در باشور کوردستان شود.

 

«انقلاب ژینا منعکس کننده‌ی رنج زنان در سراسر جهان است»

چرو شوانی، وکیل دادگستری، درباره‌ی انقلاب ژن ژیان ئازادی توضیح داد که اگرچه انقلاب در روژهلات کوردستان آغاز شد، اما به یک انقلاب زنان در سراسر جهان تبدیل شده است. این انقلاب، زخم‌های زنان را در سراسر جهان ملموس کرد و واکنش‌های بزرگی داشت، حقیقت رنج زنان را نشان داد. این انقلاب فقط علیه حجاب اجباری انجام نشد، بلکه نتیجه‌ی سال‌ها سرکوب زنان در جمهوری اسلامی ایران بود، زنان کورد این انقلاب را رهبری کردند زیرا اگرچه این ظلم بر زنان ایرانی و کورد بود، اما وضعیت برای زنان کورد سختتر بود. به این دلیل که آن‌ها متعلق به ملت کورد هستند، باعث شد این انقلاب بر زنان باشور کوردستان و کل جهان تأثیر بگذارد.

 

«نظام آزادی و دینی در باشور کوردستان زنان را سرکوب می‌کند»

چرو شوانی با بیان اینکه باید انقلابی همانند انقلابی همانند آنچە در ایران رخ داد، در باشور کوردستان انجام شود چرا که همچنان به نام آزادی در باشور کوردستان به زنان تجاوز می‌شود، افزود: زنان بین دو نظام دینی و آزادی گرفتار شده‌اند، که هر دو منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است، بنابراین برای زنان مهم است که خود و تاریخ خود را بشناسند تا بتوانند انقلاب کنند و رهبر شوند.

چرو شوانی در پایان صحبت‌های خود گفت: همان‌طور که همه می‌دانند، هر انقلابی که توسط زنان رهبری شود، انقلابی موفق خواهد بود. به عنوان  نمونه‌ می‌توان به انقلاب روژآوای کوردستان و ژینا امینی اشاره کرد که ثابت می‌کند زنان کورد می‌توانند رهبری کنند و موفق شوند و زنان کورد توانسته‌اند تفاوت ایجاد کنند. از آن‌جایی که تلفیقی از زبان‌ها، فرهنگ‌ها، مذاهب و عقاید مختلف وجود دارد، آن‌ها باید یکدیگر را بپذیرند و این امر از طریق استقرار نظام ملت دموکراتیک اتفاق می‌افتد و برای این کار، زنان باید مبارزه کنند و متحد و یک صدا باشند تا بتوانند انقلاب کنند.

 

«زنان در روژهلات کوردستان ظلم مضاعف را تجربە می‌کنند»

تلار ایور، اهل شهر سقز و ساکن شهر سلیمانی باشور کوردستان، یکی از اعضای سازمان آسو زنان کورد، درباره‌ی انقلاب ژینا گفت: در طول تاریخ زنان به دلیل ذهنیت مردسالارانه مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اما در روژهلات کوردستان زنان به دلیل زن بودن، ذهنیت مردسالارانه و همچنین حجاب اجباری تحت ظلم مضاعف قرار گرفته‌اند. در برابر این سیستم، انقلاب ژینا از آرامگاه آیچی آغاز شد و زنان شجاعانه در آن شرکت کردند و برای نابودی نظام ظالمانه‌ی جمهوری اسلامی ایران پیشقدم شدند. وقتی زنان در یک منطقه علیه ظلم صدایشان را بلند می‌کنند، مطمئناً زنان دیگر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین زنان باید در برابر ظلم و ستم هوشیارتر باشند.

 

«زنان باید انقلاب ژینا امینی را عامل انقلاب در باشور کوردستان کنند»

تلار ایور با اشارە بە انقلاب «زن زندگی آزادی» تاکید کرد کە زنان در باشور کوردستان باید از آن درس بگیرند و بیاموزند و برای شروع انقلاب در باشور کوردستان علیه ظلم و ستم آن را الگو قرار دهند و افزود: آغاز انقلاب می‌تواند از خانه و خانواده‌ی خودمان باشد، با مقابله و عدم پذیرش ذهنیت مردسالارانه به انقلاب «زن زندگی آزادی» تداوم ببخشیم.