“Tunus’ta 300 bin kişi su sorunu yaşıyor”

Tunus’ta 300 bin kişinin su sorunu yaşadığına dikkat çeken Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, gerekli tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu.

NAZIHA BOUSSIDI

Tunus– Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus çevresel gerçekliğe ilişkin yayınladığı raporunda, özellikle atık ve su kaybı alanında geniş ihlallerin yaşandığını duyurdu. Raporda en önemli kampanyaları ve hak sahipleri için bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları içeriyor. Ülkelerin politikalarını ve eylemlerini sorgulayan raporda ayrıca Tunus'taki çevrenin insan hakları durumuna ve ülkenin yükümlülüklerine saygı duymasına dikkat çekiyor.

“Gerekli tedbirler alınsın”

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Çevre Adaleti üyesi Rehab Mebruki, rapora ilişkin bir yıllık çalışma yaptığını söyledi. Raporun çevre sorunları, çöp, deniz kirliliğine odaklandığını ifade eden Rehab Mebruki, “Raporda, çevreyi koruma yasalarının etkinleştirilmesine odaklanıldı. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, ülkeye baskı yapmak, çevre ihlallerini ortaya çıkarmak ve çevreye karşı görevlerini yerine getirmek için Tunuslular arasında çevre korumanın önemi konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyor. Raporda yanlış çevre politikaların değiştirilmesi, sağlıklı çevre hakkının tüm hakların üstünde olması istendi. Yine raporda yetkililere yaygın kirliliğin sona erdirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı” dedi. Rehab Mekruki, Tunus'ta 300 bin kişinin su sıkıntısı çektiğini söyledi.

“Kirlilik oranı artıyor”

Kirlilik oranının her geçen gün daha da arttığına işaret eden Rehab Mebruki, bunun bir afet habercisi olduğuna dikkat çekti. Bu sorunun başlıca nedeninin atıklar konusunda net bir stratejinin olmamasından kaynaklandığını ifade eden Rehab Mebruki, “Rapora göre, içme suyunun sürekli kesintiye uğraması sorunu yurttaşların birçok zorlukla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Raporda çevre sorununun sosyolojik bir bakış açısıyla çözülmesi gerektiğine işaret edildi. Ayrıca rapora göre, herhangi bir çevre hakkı ihlalinin insan hakları ihlali olduğu belirtildi” dedi.