Mala Jin kadın devriminin modeli oldu -1-

Kuzey Doğu Suriye’den dünyaya yayılan örnek bir örgütlenme: Mala Jin

İlk örgütlenmesini 11 yıl önce Qamişlo’da gerçekleştiren Mala Jin’in şu an 62 şubesi bulunuyor.  Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınların umut ve çözüm yeri haline gelen Mala Jin, dünya kadınlarına örnek teşkil edecek bir örgütlenme ile çalışmalarını yürütüyor.

RONAHÎ NÛDA

Qamişlo – Rojava’da kadınlar 2004 yılında Yekitiya Star öncülüğünde örgütlenmeye giderken, 19 Temmuz devriminden sonra ise bu çalışmaları daha da geliştirerek, çok sayıda kurum, kuruluş ve örgüt kurdu. Bu kurumlardan biri zorluklarla karşı karşıya kalan kadınların sesi olmayı başaran Mala Jin oldu. Mala Jin ilk 20 Mart 2011 tarihinde Qamişlo kentinde örgütlendi. Mala Jin’in tüm üyeleri ve çalışanları annelerden oluşurken, kadınlar bir sorun veya baskıya maruz kaldığında çözerek adeta kadınların sesi olmayı başarıyor. Mala Jin çalışmalarını detaylı öğrenmek için kadınlarla konuştuk.

Devrimin öncülüğünü kadınlar yaptı

Yüzyıllardır kendi haklarından mahrum bırakılan uluslardan biri Kürt halkıdır. Kürtler her defasında iktidarların baskı ve zulmüne maruz kalmıştır. Sycs Pico Antlaşması’nda Kürdistan toprağı dört parçaya bölünürken, Doğu, Kuzey ve Batı Kürtleri asimilasyon politikalarıyla yüz yüze bırakıldı. Ancak iktidarlar bu amaçlarına ulaşamadan Kürt halkının direniş ve mücadelesi ile karşılaştı. Rojava’da Kürt halkı Arap Baharı’nı Rojava Kürdistanı’nın devrimine çevirmeyi başardı. Onlarca yıl Baas rejiminin baskısı altında yaşayan Rojava halkı 19 Temmuz direnişi ile kadınların öncülüğünde halkların devrimini gerçekleştirebildi.

Kürtler teslimiyeti kabul etmedi

İktidarlar, kadın ve halkların devrimini bitirmek için El Nusra, Ehrar El Şam, Ketiba Sultan Murat en son olarak da DAIŞ çetelerini devreye koydu. Bu çeteler devrim kazanımlarına saldırırken, kadınları kaçırdı ve halkı katliamlardan geçirdi. Verilen tüm bedellere rağmen Kürtler hiçbir zaman teslimiyeti kabul etmedi ve bir karış topraklarını çetelerin elinde bırakmadı. Bu kıvılcım büyüyerek Arapların çoğunlukta olduğu Minbic, Tabka, Rakka ve en son Dêra Zor’a kadar uzandı. Halkların ve kadınların devrimi sayesinde bugün Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuri, Süryani ve Ermeniler, Kürt Lider Abdullah Öcalan tarafından sunulan Demokratik Modernite Projesi etrafında örgütleniyor.

Toplum kadınlarla özgürleşebilir

Toplumlarda kadın sorunu tüm sorunların kaynağını oluşturuyor. Aynı zamanda toplum ve tarihin de kaynağıdır. Toplum içinde kadınların durumunu değerlendirmek, tarihsel ve toplumsal boyutunun yanında büyük bir önem arz ediyor çünkü toplumun özgürleşmesi ve demokratikleşmesi kadınların özgürlüğü ile mümkündür. Kadınlar doğal toplumda yaşam kaynağı ve adaletli yaklaşımları çerçevesinde toplumda eşit, katılımcı ve komünal kavramları ile kucaklıyordu. Ancak egemen, kurnaz ve hilebaz erkek zihniyeti ile birlikte kadınların rolü çalındı ve kadınlar tüm haklarından mahrum kaldı. Kadınların kaybetmesi ile tüm toplum yapısı bozuldu ve kadınlar yerine, sadece kendi çıkarlarını esas alan ulus-devlet sahneye çıktı. Toplumların yıkımı kadınların köleleştirilmesiyle başladı. Bundan kaynaklı da toplumun tekrar irade sahibi olabilmesi için kadınların kölelik zincirinden kurtulması gerekiyor. Kadınlar yaratıcılık ve eşit-adaletli hissiyatları ile toplumdaki esas öncü rolünü oynayarak, toplumda yaşanan sorunları, eşitçiliğe dayanan kadın akıl ve zihniyeti ile çözebilir. Eğer kadınlar toplumdaki kurum ve kuruluşlarda kendini iyi örgütleyebilirse toplumun adalet ve öz prensipleri ile yeniden büyük bir inanç, bilinç ve duyarlılığı yaratabilir.

Mala Jin tüm Kuzey-Doğu Suriye’de kuruldu

Mala Jin 20 Mart 2011 tarihinde kuruldu. Eşit toplum yaratma bilinciyle Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok bölgesinde şubelerini açan Mala Jin, toplumsal sivil bir kurumdur. Bilinçlendirme amacıyla çalışmalarını yürüten Mala Jin, eşit toplum felsefesi, demokratik aile kültürü ve özgür eş yaşam bilinci ile kadın ve çocuklara yönelik yaşanan insanlık dışı uygulamalara karşı durmayı amaçlıyor. Aile ve kadınlarla ilgili yaşanan sorunları komiteler içerisinde çözüme kavuşturan Mala Jin, özerk yönetimini tüm sivil kurumlarında ve yargısında temsil ediyor.

62 şubesi bulunuyor

Meclis şeklinde örgütlenen Mala Jin, Sulh Meclisi, Eğitim Komitesi, Adalet Meclisi, Arşiv ve Basın Komitesi şeklinde bölümlere ayrılıyor. Kuzey ve Doğu Suriye’de 62 Mala Jin şubesi bulunuyor. Mala Jin, Kongra Star Örgütü çatısı altında örgütlenirken, toplumun ve kadınların sorunlarına çözüm arama faaliyetlerini yürütüyor. Mala Jin, Qamişlo Kantonu’nda 11, Hesekê’de 10, Efrin’de 4, Şehba’da 4, Kobanê’de 8, Rakka’da 2, Minbic’te 5, Dêra Zor’da 6, Tabqa’da 11 şubesi bulunurken, bir şubesi de  Suriye’nin başkenti Şam’ın Zorava mahallesinde kuruldu. Bunun yanı sıra Mala Jin’ın iki şubesi de Suryan kadınların sorunları ve davaları ile ilgilenmek amacıyla kuruldu.

Mala Jin’e üyelik şartları

Üyelik başvuruları Mala Jin’e bağlı Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm şubelerine gönderilir. Aynı zamanda Özerk Yönetim ve sivil kurumlarında konuşlandırılır. Mala Jin’e üye olmak isteyenler toplumunu tanıyan ve toplumuna hizmet etmeyi istekli kişiliğe sahip olmaları gerekir. Kendini, özelliklerini tanıtan yazılı bir şekilde başvurusunu Mala Jin’e sunar. 18 yaşını doldurması ve Mala Jin’e kabul edildikten sonra Bilimsel Akademi’ye geçmesi gerekir. Üye Mala Jin’de çalışmaya başladığında bir ay deneme aşamasında geçer. Gerekli olduğu durumlarda bu süre uzatılabilir.

Mala Jin’ın örgütsel durumu

Tüm kentlerdeki sulh üyeleri, özel kadın komitelerindeki kadınlar Mala Jin’ın üyeleridir. Sulh Komitesi’nin tüm üyeleri Mala Jin’ın encümenleridir. İlçe encümenlerin seçimlerinde en çok oy alanlar kantonun merkezindeki Mala Jin’ın sözcüleri sayılırlar ve sözcülüğün görevini belirler. Encümen yönetiminde üç üye Mala Jin’ın kantonlardaki yönetim için seçilirler. 

Toplantılar haftalık ve aylık olarak yapılır

Komitelerin çalışmalarının denetimi Mala Jin’e bağlıdır. Koordinasyon kadınların özel merkezleri ile birlikte, bilgilendirme ve eğitim programlarını hazırlamasından sorumludur. Mala Jin’ın üyesi çalışmadan çıkması veya uzaklaştırılması koordinasyonun onayı ile olur. Koordinasyon üyeleri görevlendirebilir ve komitelere düzenlemesinden sorumludur. Aylık eylem ve etkinlikler, faaliyet ve maliye raporunu hazırlar. Yönetim Mala Jin’ın çalışmalarını değerlendirmek için haftada bir toplanır. Aynı zamanda Mala Jin’ê ye bağlı komiteler de hafta da bir toplanır. Mala Jin’ın tüm üyeleri haftalık toplanır ve raporlarını Encümen Yönetimine sunar. Aynı zamanda Kantonların Encümen Yönetimi ayda bir toplantı yaparak aylık raporunu sunar. 

Toplumsal Sulh Komitesi 

Sulh Komitesi kadınların tüm sorunların çözümü için veya karşılaştığı sorunları çözer. Mala Jin’ın bir temsilcisi yargı-mahkeme divanındaki duruşmaları, alınan veya çözülmeyen davaları izler-takip eder. 

Eğitim Komitesi 

Kurs çalışmaları ve komünlerde çalışma yürüten kadınları örgütler. Kadın hakları ve çalışmaları ile ilgili seminerler düzenler. 

Basın Komitesi

Mala Jin’ın yürüttüğü tüm çalışmaları belgeler ve arşivler. Sulh Komitesi’ne gelen davaları yazılı hale getirir. Mala Jin tarafından alınan tüm kararlar, açıklamalar ve haberleri kendi internet sayfasında yayınlar. Mala Jin’e gelen tüm davaları arşivler. Aynı zamanda gereken soruşturmayı hazırlar. 

Kadın Toplumsal Komitesi 

Kadınların komünlerdeki durumunu takip eder. Toplumu engellilere yönelik duyarlı kılmak için Mala Jin imkanları çerçevesinde yardımcı olur. Mala Jin Koordinasyonu Kongra Star’a bağlı komiteler ile birlikte kadınların destek ve ihtiyaçlarını karşılar.

Kadın Adalet Meclisi 

İktidarcı zihniyetin gelişimiyle birlikte kadın davası, tarih ve toplumda gözardı edildi. Çünkü demokrasi kadınların özgürlüğü ile gelişir. Bu da iktidarların çıkarları üzerinde büyük bir tehlike yaratıyor. Toplumun düşüşü kadınların düşüşü ile başladı. Bu temelde toplum ve kadınların gelişimi ancak mücadele ile başarılır. Sadece yasa-kanunlar çözüm değil toplumun ahlak ve adalet kadın hakları için en uygun çözüm yoludur. Bunun yaratılması için de kadınlar tüm yaşam alanlarında yer alması gerekiyordu. Bununla birlikte bireysel gelişimlerini yaratarak, bilimsel, hukuki ve öz savunmasını oluşturmaktır. Bu amaçla Kadın Adalet Meclisi kuruldu. Meclis Kuzey ve Doğu Suriye’nin tüm toplumsal ve özerk yönetimine bağlı kadın toplumsal adaleti kurumları ile ilişkisi vardır. Kadın Adalet Meclisi’nin ortak bir meclisi Kuzey ve Doğu Suriye’ye bağlı tüm toplumsal kurumların yönetimleri ile ilişkilenir. Mala Jin’in bir temsilcisi Kadın Adalet Meclisi’nde yer alır ve çözülemeyen davalar, Kadın Adalet Meclisi tarafından çözüme kavuşturulur. 

Süryanilerin Mala Jinê ‘Eşterot’ 

Süryani kadınların bilinçlendirilmesi ve ailevi sorunların çözümü amacıyla Demokratik Özerk Yönetiminin Kadın Adalet Meclisi’nin desteğiyle Süryanilerin Mala Jinê ilk evi Qamişlo’nun Beşîriyê mahallesinde açıldı. Süryani kadınların sorunların çözümü için Hesekê ve Qamişlo kentlerinde “Eşterot” adında Mala Jinê kuruldu. 


         


        

Yarın: Cizîrê Bölgesi Mala Jin Yöneticisi Îlham Omer: Üç kadınla başladık, şimdi binlercesiyle devam ediyoruz