Küresel krizlerin etkisi ve kadınlar üzerindeki sonuçları- 2

Mısır’da kadın istihdamı hala çok az Yaşanan krizler, başta Mısır dahil olmak üzere dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini etkisi altına almış durumda. Her ne kadar Mısır’da kimi sektörlerde kadın istihdamında bir artış olsa da kadınların çalışma yaşamındaki varlıkları hala çok düşük.

Mısır’da kadın istihdamı hala çok az

Yaşanan krizler, başta Mısır dahil olmak üzere dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini etkisi altına almış durumda. Her ne kadar Mısır’da kimi sektörlerde kadın istihdamında bir artış olsa da kadınların çalışma yaşamındaki varlıkları hala çok düşük.

ASMAA FATHÎ

Kahire-  Arap Kadın Örgütü tarafından BM ile işbirliği içinde yayımlanan bölgesel bir araştırmada, Mısır'da kadınların karşılaştığı bir dizi sorunun, özellikle kadınları etkileyen büyük küresel krizlerin sonucu olduğu belirtildi. Dosyamızın ilk bölümünde Arap Birliği tarafından yayınlanan “Büyük küresel krizler ve Arap ülkelerindeki kadın ve kız çocukları üzerindeki etkileri” adlı bölgesel araştırmasına yer verdik. Bu bölümde ise Mısır'daki durumu ele alacağız.

En büyük iş gücü

Dünya ekonomisini etkisi altına alan krizler, Mısır dahil dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde etkisini göstermiş durumda. Mısır'ın ticaret ortaklarının ekonomik olarak gerilemesi, yerli üretimin yüzde 20'sini oluşturan ihracatta bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Mısır, 27,6 milyonluk nüfusu ile Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki en büyük işgücüne sahip ülke. Burada orta ve yükseköğrenim mezunları çalışanların yüzde 59'unu temsil ediyor ve tarım alanındaki kadınların da yüzde 21'ini kapsıyor. Ancak ihracat sanayi sektörü, alım satımda kadın işgücünün yüzde 7'sini ve ticaret sektöründe ise yüzde 14'ünü oluşturuyor.

En fazla işsiz genç kadınlar

Kadınlar arasındaki işsizlik, erkeklere göre neredeyse üç kat daha fazla. Bu 2018 yılı için yüzde 21,4 olarak tahmin ediliyor. Bununla birlikte yüzde 6,8 erkek oranı ile karşılaştırıldığında, özellikle genç grup arasında işsizliğin arttığını görmemek elde değil. En yüksek işsizlik oranını genç kadınlar oluşturuyor.

Pandeminin etkileri

Üretim sanayi sektöründe toplam işgücünün yüzde 15,4'ünde kadınlar var. Araştırmaya göre, kadın istihdamı web endüstrisi, endüstriyel üretimin yüzde 26,4'ünü ve ihracatın yüzde 10'unu oluşturuyor. Web ve tekstil sektörü, imalat sanayisinde çalışan tüm kadınların yüzde 42'sini oluşturuyor. Korona virüs azalan küresel talep ve satışlar nedeniyle ekonomiye olumsuz anlamda etki etti. Kimi işyerleri ya kapatıldı ya da küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Bu nedenle işçiler ya işten çıkarıldı ya da ücretsiz izne gönderildi. İşten çıkarılanların çoğu yine kadınlar oldu. 

Tarım alanı

Tarım sektörü, toplam yerli hasılanın yüzde 11,2'sini ve toplam işçilerin yüzde 23,8'ini temsil ediyor. Bu sektör de korona virüsten olumsuz anlamda etkilendi. Restoran, otel ve hazır gıda işletmelerinden gelen talebin azalması, haftalık pazarları yasaklayan kısıtlamalar ve pazarlara ürün ulaştırmanın zorluğu gibi engellemeler yaşandı. Çiftçiler hava ve ulaşım kısıtlamaları nedeniyle lojistik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sebze ve meyvelere olan talep yüzde 20 düştü. Tarım sektöründe, 2010 yılında yüzde 42,8'lik keskin bir artış yaşanmıştı. Ancak pandemi ile birlikte bu da değişti. 2010 ile 2018 yılları arasında bu alanda çalışan erkek sayısında yüzde 2, kadın sayısında ise yüzde 50 bir düşüş yaşandı.

Turizm sektörü

Turizm sektörü, kadınların en fazla çalıştığı alanlardan. Kadınların yüzde 54’ü bu alanda çalışıyor. Ancak kadınların büyük bir kısmı bu alanda vasıfsız görevlerde yer alıyor. Sektör, ulaşım, gıda endüstrisi, perakende ticaret, restoranlar, turistik ve arkeolojik alanlar gibi ekonominin diğer birçok sektörüyle bağlantılı. Bu sektörler daha sonra turizm sektörü etkisi altına girdi ve iş imkanları bundan etkilendi.

81 bini kadın 188 bini erkek

Pandemi sonrası iletişim ve bilgi teknolojileri sektörünün kadınlara iş fırsatları yaratma potansiyelini analiz etmeye yönelik çok sayıda araştırma yapıldı. Birçok kurum başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu, devlet ve özel sektöre yöneldi. Her ne kadar bu sektör işgücünün sadece yüzde 1'ini oluştursa da iş olanakları açısından hızla büyüyen ve yılda yaklaşık 270 bin iş olanağı sağlayan sektörlerden biri. Bunun 81 bini kadınlar 188 bini de erkekler oluşturdu.

Teknoloji alanı 

Mevcut veriler, kadınların internete erişim oranında yüzde 43,4'lük bir artış olduğunu doğruluyor. Bilgi ağlarına erişimi olan kadınların en büyük yüzdesi 74 ile en eğitimli grup oluşturuyor. Orta ve daha düşük eğitimi tamamlamış kadınların ise yüzde 21'i bu alanda yer alıyor. Coğrafya açısından bakıldığında da Kahire ve Delta'daki kadınların internete erişimi yüzde 42'den fazla. Bu oran Yukarı Mısır'da yüzde 27,3 ve Sina ve Süveyş Kanallarında yüzde 6. Kadınların iletişim ve bilgi teknolojileri sektörüne katılım oranının artmasına rağmen, kadınların işgücüne katılım oranları hala çok düşük.

Bitti….